august 01

Antall nordmenn som skader seg alvorlig på moped i utlandet øker..

Kreativ bruk av moped i Thailand. Foto: If.

Ofrer livet på to hjul i Thailand

Antall nordmenn som skader seg alvorlig på moped i utlandet øker. Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring anbefaler turister å droppe mopeden i Thailand.

Tall fra Europeiske Reiseforsikring viser en økning på 30 % i antall ulykkeshendelser i utlandet fra 2016 til 2017. Trygg Trafikk er bekymret:

– Mopedkjøring kan være livsfarlig i enkelte land. Jeg er redd vi nordmenn har en naiv holdning til trafikk i utlandet og i tillegg tar større sjanser enn hjemme, sier Christoffer Solstad Steen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk i en melding.

Her hjemme er vi heldige som tredje året på rad er kåret til verdens mest trafikksikre land. Det er langt i fra de samme trafikkforholdene i Norge som i resten av Europa og verden.

Thailand er «verstinglandet»

Thailand skiller seg ut som versting-landet for nordmenns mopedkjøring i utlandet, men også Spania og USA er land som peker seg ut i negativ retning.

– I det siste har vi sett en økning i antall alvorlige skader på moped i utlandet. Nå har det gått så langt at vi fraråder nordmenn å leie moped og scooter i Thailand. Vi opplever dessverre en del skader med mopedkjøring også i land som Spania og USA sier, Jon Berge, informasjonsdirektør i If og Europeiske Reiseforsikring.

Ulik trafikk-kultur skaper ulykker

Det er mange årsaker til at mopedkjøring i utlandet kan være livsfarlig, men felles for alle landene er at de er populære reisemål for nordmenn.

– Thailand er i en særstilling og de har i tillegg venstrekjøring som gjør det ekstra utfordrende for nordmenn på tur. Samtidig blir vi påvirket av varmen og ferien gjør at vi er i et litt annen modus. Vi blir mindre på vakt og tar litt større sjanser. I tillegg møter vi en helt annen trafikkultur enn det vi er vant til og alt dette er med på å øke risikoen for alvorlige ulykker, sier Berge.

Trygg Trafikk og Europeiske Reiseforsikring har noen enkle råd de anbefaler om du skal kjøre moped i utlandet.

1 Dropp mopedkjøring og velg annen transport om du kan.

2 Kjør aldri uten hjelm! Hjelm kan redde livet ditt.

3 Ikke kjør rundt i badeshorts og sandaler. Ha på deg klær som gir deg beskyttelse.

4 Kjør aldri dersom du har drukket eller på annet vis er ruset.

5 Kjør rolig og vær ekstra nøye med å lese trafikkbildet rundt deg.

6 Sjekk de lokale reglene og trafikkulturen før du begir deg ut i trafikken på egenhånd. Trafikkregler og krav til fører varierer fra land til land.

7 Har riktig førerkort og forsikring.