august 01

Flere barn får rett til gratis kjernetid i barnehagen. Nye regler i barnehagene fra 1. august..

Fra 1. august vil om lag 6 500 flere barn få rett til gratis kjernetid i barnehagen. Dette er bare en av flere regler som trer i kraft i barnehagene fra august, og som vil styrke arbeidet med tidlig innsats.

-Barnehagen er en viktig arena for lek og for utviklingen av språk og sosiale ferdigheter. Det gir barna et bedre utgangspunkt når de skal begynne på skolen. Nå får vi flere ansatte i barnehagen, flere pedagoger, og vi gir flere familier mulighet til å bruke ordningen gratis kjernetid. Ordningen er særlig viktig for familier som ikke snakker norsk hjemme, og med økt inntektsgrense blir det flere barn som kan ta del i barnehagen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

Alle 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august i år gjelder gratis kjernetid for husholdninger med en samlet inntekt på under 533 500 kroner per år. Tidligere var inntektsgrensen 450 000 kroner.

I 2018 skal det brukes om lag 500 mill. kroner på tiltak for å fremme kvalitet i barnehagen. Det er mer enn en dobling fra 2013.

Barnehageansatte skal kunne norsk

Fra 1. august innføres det også krav om at alle som skal jobbe i barnehage må ha tilstrekkelige norskferdigheter. Søkere til barnehagejobber må ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen og det vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning.

Flere voksne i barnehagen

Det er viktig å sikre at det er nok voksne i barnehagene, og fra august i år innføres derfor en helt ny bemanningsnorm i barnehagen. Bemanningsnormen skal sikre flere ansatte i barnehager med lav bemanning. For barn under 3 år skal det være maksimalt tre barn per voksen, mens det for barn over 3 år skal være minst en voksen per seks barn. Bemanningsnormen er et minimumskrav og barnehageeier står fritt til å ha flere ansatte enn normen. Barnehagene har et år på seg å oppfylle bemanningsnormen.

I tillegg til bemanningsnorm skjerpes også pedagognormen, som innebærer minst én pedagogisk leder per 7 barn under tre år og minst én pedagogisk leder per 14 barn over tre år. Det vil føre til flere ansatte med riktig kompetanse og erfaring som kan gi alle barn god nok oppfølging uavhengig av hvilken barnehage de går i.

Forbud mot ansiktsdekkende plagg

Ansatte i barnehagene får fra 1. august forbud mot klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet. Det er for å sikre at barnas behov for åpen kommunikasjon blir ivaretatt i alle barnehager i hele landet.

Nye regler i barnehagene fra 1. august:

• Det innføres krav til norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage

• Det innføres krav til norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder

• Det innføres minimumsnorm for grunnbemanning i barnehagen (bemanningsnorm)

• Normen for pedagogisk bemanning blir skjerpet

• Forbud mot heldekkende ansiktsplagg for ansatte i barnehager

Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmidler i barnehagen.