august 02

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps..

På grunn av fare for spredning av krepsepest er det strenge restriksjoner på fangst av edelkreps skriver Fylkesmann i Østfold i en ny artikkel.

Det er viktig at alle som fisker eller bruker vann og vassdrag på andre måter hjelper til med å hindre at krepsepest og andre fiskesykdommer spres!

Forbud mot fangst av kreps

All fangst av kreps er forbudt i Haldenvassdraget nedstrøms Fosserdam, i Glomma nedstrøms Braskereidfoss og på norsk side i Store Le. Forbudet gjelder også for Mossevassdraget/Hobølelva, der det ble påvist krepsepest i 2016. Her vil bekjempelsessonen bli utvidet ettersom det nylig (juli 2018) ble påvist krepsepest i Langenvann, Ytre Enebakk.

Grunneiers tillatelse

Dersom man har grunneierens tillatelse kan man ellers i Østfold starte fisket etter edelkreps den 6. august kl.18.00. Fisket varer fram til og med 14. september. Minstemålet for edelkreps er 9,5 cm målt fra ytterst på halen til pannehornets spiss.

NB! På grunn av lav vannføring kan det i enkelte vassdrag være lokale regler som forbyr krepsing, sjekk derfor alltid med grunneier/kommunen først.

Signalkrepsen er den største trusselen mot edelkrepsen

Spredning av signalkreps (Pacifastacus leniusculus) anses for å være den største trusselen mot edelkrepsen fordi signalkrepsen som regel er bærer av krepsepest. De naturlig forekommende europeiske krepseartene, inkludert edelkreps, er forsvarsløse mot denne sykdommen, mens den nordamerikanske arten signalkreps har utviklet et mye sterkere immunforsvar. Signalkreps med krepsepest ble påvist i Øymarksjøen i 2008, og i Rødnessjøen i 2014, og det er nå stor fare for at edelkrepsen i Haldenvassdraget vil bli borte for all framtid.

Spredning av krepsepest skjer hovedsakelig gjennom menneskelig aktivitet, for eksempel ulovlig flytting/utsetting av signalkreps og ved bruk av infisert fiskeutstyr. Vannaktiviteter, som padling og annen type båtbruk kan også føre til spredning. All utsetting av fisk, kreps og andre ferskvannsorganismer er forbudt uten særskilt tillatelse.

Les mer om kreps, og hvordan man hindrer spredning av krepsepest i vedlagte krepsebrosjyre.

Skjermbilde via Fylkesmann / brosjyre