august 02

Redusert kapasitet på rv. 110 Fredrikstadbrua fra 6. august og i tre uker..

Fra mandag 6. august og i ca. tre uker framover blir det redusert kapasitet på rv. 110 Fredrikstadbrua på grunn av arbeider med å legge membran og asfalt.

–  Det blir ett åpent kjørefelt i hver retning på dagtid, men kjøremønsteret vil variere i løpet av arbeidsperioden. Dette er fordi arbeidene gjøres i ett og ett kjørefelt, forteller byggeleder Stein Andersen i en melding.

Arbeider på dagtid og enkelte netter 

Før det kan legges asfalt må det legges membran. Arbeidene med å legge membran vil foregå på dagtid, mens asfaltarbeidene av framkommelighetshensyn og avhengig av fasene gjøres i vesentlig grad på dag og nattestid.

  • Med godt vær regner vi med å bruke ca. fem dager på å legge membran i ett kjørefelt på hele bruas lengde. Deretter forventer vi å bruke én natt på å legge asfalt i det samme kjørefeltet, men dette er også væravhengig. Når vi er ferdige med ett kjørefelt, eller én stripe som vi kaller det, flyttes trafikken slik at vi kan begynne å arbeide på neste kjørefelt. Dette repeterer vi til vi er ferdige med alle tre kjørefeltene, forklarer Andersen.

De nettene det skal asfalteres jobbes det i to kjørefelt, mens det blir toveis trafikk i ett kjørefelt med lysregulering.

Arbeidene er forventet å ta ca. tre uker, men er væravhengige og kan derfor ta noe lenger tid.

Ulikt kjøremønster i ulike perioder

Det blir flere ulike kjøremønstre i løpet av arbeidsperioden:

▪ Fase 1: Trafikken går på nedstrøms side – som i dag – og vi legger membran og asfalt på oppstrøms side.

▪ Fase 2: Trafikken går på oppstrøms og nedstrøms side – og vi legger membran og asfalt i midten.

▪ Fase 3: Trafikken går oppstrøms side – og vi legger membran og asfalt på nedstrøms side.

Beregn god tid og vis hensyn!

  • Trafikantene må regne med kø i forbindelse med arbeidene. Beregn god tid, vis hensyn og være oppmerksom på skiftende kjøremønster, oppfordrer byggeleder Andersen i Vegvesenet.

Arbeider som gjenstår

Etter at asfaltarbeidene er fullført gjenstår fortsatt noe arbeider før Fredrikstad bru er ferdig rehabilitert. Det skal blant annet settes opp langsgående rekkverksskille mellom kjørebanen og gang- og sykkelfeltet, det skal monteres ny portal over veibanen mot Østsiden, støyskjermene skal bygges ferdig, og veimerking skal på plass. I tillegg skal det gjøres arbeider i garasjeanlegget på østsiden, og på noen søyler på vestsiden under brua. Etter planen skal arbeidene være ferdige i løpet av oktober i år.