august 03

Lavere ledighet enn forventet i Østfold..

Ved utgangen av juli er det registrert 4 332 helt ledige østfoldinger, 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er 50 færre helt ledige sammenlignet med juli 2017.

-Bedre

  • I vår prognose for 2018 estimerte vi at 4 500 personer ville være ledige i juli måned. Arbeidsmarkedet har så langt i år vært bedre enn det vi la til grunn i vår prognose, sier avdelingsdirektør Ole-Johnny Hansen i en melding.

Landet som helhet har en ledighet på 2,5 prosent, en nedgang med 9 prosent fra juli i fjor. Det er lavest ledighet i Sogn og Fjordane med 1,5 prosent. Høyest ledighet er det i Vestfold med 3,1 prosent helt ledige.

Bruttoledigheten

I Østfold deltok 689 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av juli. De helt ledige og arbeidssøkere på tiltak utgjør til sammen 5 021 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, 3,5 prosent av arbeidsstyrken, samme nivå som i juli i fjor. Bruttoledigheten i landet er på 3,0 prosent, en nedgang med 10 prosent fra juli 2017.

Flest ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid

I juli var det 596 helt ledige med yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, en økning med 52 flere ledige sammenlignet med juli i fjor. Det er lavest ledighet for de med yrkesbakgrunn fra jordbruk, skogbruk og fiske, med 47 helt ledige personer. Fra juli 2017 til juli 2018 har ledigheten økt mest for de med yrkesbakgrunn fra barne- og ungdomsarbeid (57 flere ledige) og butikk- og salgsarbeid (52 flere ledige). Nedgangen er størst for helt ledige med industribakgrunn (85 færre ledige).

Ungdomsledigheten

I juli måned er ledigheten for unge under 30 år 3,9 prosent, 1 247 helt ledige, 21 færre ledige sammenlignet med juli 2017. Ungdomsledigheten har gått ned med 2 prosent fra juli i fjor til juli i år. I tillegg deltar 236 unge på arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV, en økning fra i fjor. Bruttoledigheten for de unge er på 4,6 prosent i juli, mot 4,5 prosent i juli 2017.

Ledigheten i de største kommunene

Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Askim på 3,8 prosent Fredrikstad på 3,5 prosent, Moss på 3,4 prosent, Halden og Eidsberg på henholdsvis 3,3 prosent, Sarpsborg på 3,1 prosent og Rygge på 2,2 prosent. Mer informasjon om ledigheten i Østfoldkommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Utlyste stillinger i juli

I juli ble det lyst ut 951 stillinger i Østfold. Flest stillinger ble det lyst ut innenfor helse, pleie og omsorg, med 192 stillinger og innenfor bygg- og anlegg med 123 stillinger. Antallet nye utlysninger på nav.no har økt betraktelig etter at det i 2017 ble inngått samarbeid med ulike aktører om mer effektiv innhenting av ledige stillinger. Økningen i antall ledige stillinger kan derfor ikke alene tolkes som en økning i etterspørselen etter arbeidskraft.