august 04

20.august er det oppstart for høst-rutene..

Det har vært mye debatt om endringene ved busstilbudet i løpet av sommeren. Den 20. august er det oppstart for de nye høst-rutene til Østfold kollektiv.

Oppdaterte rutetider som gjelder fra 20. august finner du her

Reduserte avganger på søndager

Det er enkelte endringer sammenlignet med tabeller som er lagt ut tidligere. Antall avganger tidlig på søndager er redusert på hovedbusslinjene 4, 7, 8, 10, 12 og 14. Linje 15 vil ikke ha noe tilbud på søndager opplyser Østfold kollektiv i en artikkel.

Det blir i tillegg redusert antall avganger på søndag formiddag på lokalbusslinjene. Linjene 113 mot Torsnes, 134 mot Opsund, 135 mot Råkil og Bakkeli og 136 mot Alvimhaugen vil ikke ha tilbud på søndager.

Flere rushtidsavganger

Samtidig styrkes tilbudet med noen flere avganger på hverdager i rushperioden. Dette gjelder for hovedbusslinjene 5, 8, 10, 12, 13, 14 og 15 samt lokalbusslinjene 110, 114 og 116.

Bakgrunnen for endringene

I følge direktør Børre Johnsen i Østfold kollektivtrafikk, er bakgrunnen for endringene at nye tilbud samlet sett vil ha en betydelig høyere kostnad enn tilbudet før 25. juni.

  • «Viktigste årsak til dette er flere avganger i rushperioden samtidig som tilbudet har økt blant annet på søndager, der kostnaden er høyest. I ny avtale med Nettbuss er dette delvis løst gjennom å flytte avganger fra søndag formiddag til rushperioden på hverdager, og delvis gjennom økt godtgjørelse i Nedre Glomma.

Vi tror forøvrig at disse endringene samlet sett kan være fornuftige så lenge vi ikke har mulighet til å styrke tilbudet samlet sett, så får vi se etter hvert om vi får mulighet til å utvide tilbudet på søndager for alle linjene.

Så lenge vi beholder søndagstilbudene på hovedbusslinjene 1, 2, 5 og 13, samt en tidlig avgang på linje 4, som er viktige linjer i og mellom byene,  så mener vi at konsekvensene av disse endringene vil være begrenset».

Aktuell link