august 06

Mandag 6. august åpnet Østfoldbanen etter seks uker med planlagte sommerarbeider. Startvansker..

Mandag 6. august åpnet Østfoldbanen og strekningen Asker-Drammen etter seks uker med planlagte sommerarbeider.

Vedlikehold

 • Slike arbeidsøkter om sommeren er et sentralt bidrag til å gi kundene en sikrere, mer komfortabel, pålitelig og punktlig jernbane. I år har vi gjort store og små jobber med vedlikehold og fornyelse, samt viktige oppgaver på dobbeltsporprosjektene i Moss og på Follobanen, sier konserndirektør Bjørn Kristiansen i Kunde- og trafikkdivisjonen i Bane NOR via selskapets nettsider.
 • Mitt inntrykk er at avviklingen av alternativ transport stort sett har gått bra disse ukene. Det virker som folk har vært flinke til å tilpasse seg. Jeg tror nøkkelen er tidlig og hyppig informasjon, slik at de reisende er forberedt på det som skal skje. Jeg vil takke alle for tålmodigheten, sier Kristiansen.

Startvansker

På Østfoldbanen oppstod det imidlertid flere feil som førte til store forsinkelser i togtrafikken mandag morgen.

 • Dessverre ble ikke denne morgenen slik vi hadde ønsket oss. Strekningene hvor vi har arbeidet ble testkjørt i helgen, og alt var i orden. Feilene oppstod når anleggene fikk full trafikkbelastning og hastighet, sier Bjørn Hillestad, banesjef for Østfoldbanen.
 • Tilfeldigheter kan nok også spille inn, men vi ser på årsakene og tar med oss lærdommen i vårt videre forebyggende arbeid.  Jeg beklager ulempene for de som ble berørt, legger han til.

 • Dette er gjort på Østfoldbanen

  Strekningen Oslo-Ski og Østre linje åpnet allerede for en uke siden, og nå er også arbeidene på strekningen mellom Ski og Rygge avsluttet i denne omgang.

  I Sandbukta nord for Moss er det utført sprengningsarbeider som forberedelse til byggingen av nytt dobbeltspor fram til Såstad i Rygge. Ved Moss stasjon er det gjort arbeid med nye heistårn ved gangbrua, samt spunting og ulike andre forberedende arbeider i samband med dobbeltsporprosjektet.

  På Østre linje er det utført sporisolering på fire kilometer spor, dreneringsarbeider på Askim stasjon, to overgangsbruer er fjernet og en tredje er pusset opp. På Vestre linje sør for Ski er det byttet 4000 sviller, Kjølstadtunnelen mellom Ski og Ås er oppgradert og det er utført masseskifte på planovergangen ved Dilling stasjon.

  Mellom Oslo S og Ski er det gjennomført omfattende sporfornyelse på strekningen Kolbotn-Oppegård. Der er det skiftet ut 16.000 sviller og byttet 7.200 meter skinner, foruten fire sporveksler på Oppegård stasjon.

  • Som planlagt hadde vi i forrige uke saktekjøring der disse arbeidene ble gjort. I samsvar med reglene har nødvendig antall tonn nå passert over de nye sporene, og i helga har vi sluttpakket strekningen og satt opp igjen hastigheten, opplyser banesjef Bjørn Hillestad, som legger til at han er svært godt tilfreds med gjennomføringen av sommerens arbeider.
 • Arbeidene er utført som planlagt og jeg vil takke alle som har bidratt for stor innsats, sier banesjefen.

 • Follobanen

  På dette prosjektet ble en betongtunnel dyttet inn under sporene til Østfoldbanen ved Oslo S. Den ble bygget i to deler, og store hydrauliske jekker ble brukt for å skyve den på plass. Tunnelen er totalt 82 meter lang, 9 meter høy, 13 meter bred og veier 7000 tonn. Jobben ble utført på under to uker, men forberedelsene har pågått helt siden februar.

  Ellers i sommer er det gjort viktig jernbaneteknisk arbeid langs hele strekningen mellom Oslo S og Bekkelaget, og byggingen av den 600 meter lange betongtunnelen mellom Bispegata og Ekebergåsen pågått for fullt.

  Ved Ski stasjon er det gjort forberedende arbeider slik at sporene kan legges om i sine nye posisjoner når vestre del av nye Ski stasjon tas i bruk. Sporområdet har derfor blitt gravd opp for å installere ny infrastruktur for kabler og dreneringssystemer.

  Den 22 kilometer lange Follbanen er planlagt ferdig i slutten av 2021. Banen vil blant annet gi bedre punktlighet, økt kapasitet og halvere reisetiden mellom Oslo S og Ski.

  Aktuell link / via Bane Nor /