august 08

5 råd til foreldre ved skolestart..

Det nærmer seg skolestart etter sommerferien, og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet 5 aktuelle råd til foreldre..

5 råd til foreldre ved skolestart

1 Vær positivt interessert i barnas skoledag. Snakk med barna om alt de lærer og de nye vennene de møter. Gi uttrykk for at du er glad for alt det de lærer, og at du er stolte av dem.

2 Pass på at barna får frokost før de kommer på skolen, og har med det utstyret og maten de trenger. Barna bør ha greie klær og sko – som barnet selv kan håndtere.

3 Voksne har et felles ansvar for at alle barna har et godt skolemiljø og kan skape vennskap. Inviter andre barn hjem. Se etter hvem barnet ditt søker seg mot, men se også etter hvem som kanskje er litt alene.

4 Alle har noe å bidra med. Hva vil være din rolle?

5 Lurer du på noe, ta kontakt med skolen. Jo før, jo heller.