august 09

Mange sensommerbarn i Østfold..

Lille Olai er en av hele 90 små som foreløpig har kommet til verden på Kalnes i august. Seksjonsleder Nina Håland Sørlie er daglig med på fødsler i avdelingen. Foto via sykehuset Østfold

90

Siden 1. august har det blitt født hele 90 barn på Kalnes. – Det er ofte mange fødsler om sommeren, men de siste ukene i år har det vært ekstra stor aktivitet, sier seksjonsleder Nina Håland Sørlie i en artikkel.

Mens østfoldinger flest har søkt etter hvilesteder i skyggen disse sommerukene, har omtrent to hundre kvinner gått løs på de største fysiske utfordringene som finnes, på føden på Kalnes.

  • I uke 30 og 31 ble det født 18 flere barn i år enn i fjor. Og fra 1. august har det vært veldig travelt her, sier Sørlie.

God kapasitet

Romslige fødestuer, badekar og lystgass, gjør det attraktivt å føde i Østfold. Med ni fødestuer har sykehuset helt fra det åpnet, hatt god kapasitet til å ta i mot fødende.  I fjor ble også kvinneklinikken utvidet med flere nye rom. I tillegg til at det nå er 30 barselrom, har avdelingen også ansvaret for sju observasjonsrom for gravide som må innlegges på sykehus i løpet av svangerskapet, og ni pasientrom for gynekologiske pasienter.

  • At vi har samlet et så bredt tilbud til kvinner er en stor fordel. Vi har alltid medarbeidere med god kompetanse på dette feltet, innen rekkevidde. Vi hjelper hverandre, og i de mest travle dagene nå har vi brukt pasientrom på gynekologisk som barselrom, sier hun.

Aktuell link / sykehuset Østfold