august 12

Sykkelritt fører til forsinkelser i busstrafikken. «Ladies Tour of Norway» i Østfold..

16-19. august er det igjen duket for Ladies Tour of Norway i Østfold. Flere veistrekninger stenges i perioden sykkelrittet varer. Dette medfører at det blir en del innstilte bussavganger disse dagene, og generelt må det påregnes generelle forsinkelser i busstrafikken disse dagene.

Vil ikke fremkomme

Avvikene vil dessverre ikke fremkomme ved elektroniske søk i reiseplanleggerne – verken på nett eller i app opplyser Østfold kollektiv.

Selskapet har heller eller ikke mulighet til å informere via holdeplassoppslag.

Her finner du oversikt over innstilte/avvikende avganger.

aktuell link