august 13

I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold..

I fjor var det nesten ti tusen færre døgnopphold i somatisk spesialisthelsetjenesten enn året før, til tross for at vi ble flere her i landet. Målt per innbygger var det færre døgnopphold både blant yngre og eldre i befolkningen opplyser Helsedirektoratet i en melding.

Samtidig med nedgangen i antall døgnopphold, var det fortsatt vekst i poliklinisk virksomhet målt per innbygger.

Eldre

For aldergruppen 80 år og eldre var det også en nedgang i antall døgnopphold. Når det gjelder aldersgruppen 67-79 år var det en økning i antall døgnopphold på grunn av sterk befolkningsvekst, men likevel en nedgang i antall døgnopphold per innbygger.

Poliklinisk virksomhet

For poliklinisk virksomhet i sykehus var det en vekst i konsultasjoner per innbygger fra 2016 til 2017, både for befolkningen totalt og for aldersgruppene 67-79 år og de som var 80 år og eldre. Både befolkningen samlet og aldersgruppen 80 år og eldre hadde en økning på rundt fire prosent, noe som henholdsvis tilsvarer en økning på 23 og 71 konsultasjoner per 1 000 innbyggere. Aldersgruppen 67-79 år hadde en prosentvis vekst på omlag to prosent siste år, en økning på 41 konsultasjoner per 1 000 innbyggere.

Antall polikliniske pasienter målt per innbygger økte også for hele befolkningen samlet og for de to eldste aldergruppene. Fra 2016 til 2017 var det i all hovedsak en økning i antall polikliniske pasienter per innbygger.

Innlagte pasienter

For de som er lagt inn, altså døgnpasienter, har det vært en jevn nedgang i siste femårsperiode i antall pasienter per innbygger. Nedgangen fra 2013 til 2017 var fem prosent. De to eldste aldersgruppene hadde begge en nedgang i antall innlagte pasienter per innbygger på 0,5 prosent fra 2016 til 2017. Det var kun Helse Nord som hadde en økning i antall innlagte pasienter per innbygger for begge aldersgruppene 67-79 år og 80 år og over fra 2016 til 2017.

Aktuell link