august 13

Tidenes travleste sommer for redningsskøytene..

PÅ GRUNN: 251 båter måtte i løpet av sommeren ha bistand fra redningsskøytene til å bli trukket av grunn.

Tidenes travleste sommer for redningsskøytene

Aldri før har redningsskøytene måtte rykke ut så hyppig i løpet av en enkelt sommer. Flest går på grunn i Vestfold opplyser Redningsselskapet i en melding.

2018-sommeren har vært preget av godt vær og høy aktivitet på sjøen. Det merkes godt for Redningsselskapets 51 redningsskøyter. Sammenlignet med 2017 viser tallene en oppgang på 17 prosent eller 510 oppdrag.

–Antall oppdrag har en klar sammenheng med hvordan tettheten av båter er fordelt langs kysten. Rundt Oslofjorden har det virkelig vært en krevende sommer med mange oppdrag, mens båtfolk i de nordligste fylkene nesten ikke har hatt bruk for oss, sier beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet.

251 grunnstøtinger

Mange har gått på grunn i sommer. 251 båter har hatt behov for hjelp fra redningsskøytene i perioden mai til og med juli for å komme seg av skjær i sjøen. Flest grunnstøtinger har det vært i Vestfold, der skøytene har dratt 53 båter av grunn i løpet av sommeren. Østfold er neste fylke på lista med 48 grunnstøtte båter i løpet av sommeren. Færrest grunnstøtinger har det vært i Finnmark der kun 2 båter har fått hjelp av redningsskøytene etter å ha grunnstøtt.

Oslofjorden alene står for 50 prosent av oppdragene

I løpet av fjoråret satte Redningsselskapet inn to ekstra redningsskøyter i Oslofjorden. Denne sommeren har vist at det var en riktig beslutning.

–De nye redningsskøytene i Horten og Skjeberg har bistått med å ta unna på de mest hektiske dagene. Alene har disse to redningsskøytene løst 163 oppdrag i sommer, sier Jåsund-Pedersen.

Holdninger og kunnskap

Til tross for en hektisk sommer har det heldigvis vært få av de styggeste ulykkene. Redningsskøytene har reddet 23 liv, berget 41 båter fra forlis og deltatt i 708 søk- og redningsoppdrag. Totalt har nesten 3200 båter hatt behov for assistanse.

–Det er viktig at den enkelte har et bevisst forhold til risiko og sikkerhet forbundet med det å ferdes på sjøen. Den enkelte må tilegne seg kunnskap om hvordan man ferdes på sjøen, og kjenne sin egen båt godt, for å unngå potensielt farlige situasjoner, sier Jåsund-Pedersen.