august 14

FFK og Hans Erik Ramberg har kommet til enighet. Avslutter arbeidsforholdet..

Etter initiativ fra Hans Erik Ramberg er FFK og Hans Erik Ramberg enige om at arbeidsforholdet avsluttes med umiddelbar virkning.

Uenighet

Det har i en periode vært uenighet mellom partene vedr avslutning av arbeidsforholdet til Ramberg, og det ble berammet hovedforhandling i september. Ramberg skal ha ment seg usaklig oppsagt.

Siden partene nå er kommet til enighet vil hovedforhandlinger utgå opplyser klubben på sine nettsider.

Takker for innsats

FFK takker Hans Erik Ramberg for lang og tro tjeneste i klubben både som spiller, trener og markedsansatt.

Begge parter ser nå fremover til det beste for klubben vår.

Foto / arkiv / aktuell link