august 14

Nå er Store Råholmen fredet..

14 august ble dagen da Store Råholmen utenfor Kråkerøy i Fredrikstad ble fredet for ettertiden, og dagen da riksantikvar Jørn Holme fredet en holme opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel. Selv om Store Råholmen er fredet, er det fortsatt lov å gå i land.

Steinhuggerhistorie og krigshistorie

Granitten fra Østfold ble eksportert til hele verden. Da Adolf Hitler skulle planlegge sitt seiersmonument i verdenshovedstaden Germania, sto granitten fra Store Råholmen øverst på ønskelisten. Nå er steinbruddet og området rundt fredet som følge av sin nasjonale betydning.

Riksantikvar, fylkeskonservator og andre inviterte markerte i dag at restene av den unike steinhoggerhistorien på Store Råholmen i Fredrikstad er fredet. Fredningen av Store Råholmen inngår som en del av markeringen av det europeiske kulturarvåret i Østfold.

  • Steinhogging er en svært viktig del av Østfolds industri- og kulturhistorie. Store Råholmen har sterke referanser til verdenshistorien og andre verdenskrig, og representerer krigshistorien på godt og vondt. På holmen står fremdeles 260 ferdige blokker, hogd på bestilling til Hitlers påtenkte seiersmonument i Berlin, sier riksantikvar Jørn Holme. Han la til at minner om ukultur er også er kultur som trenger vern.

Her kan du lese mer via Østfold fylkeskommune / alke foto bi Østfold fylkeskommune