august 14

Nå får Østfold to mobbeombud..

STYRKER SATSINGEN: Beate Mellemsether og Henrikke Bugdø-Aarseth er Østfolds to mobbeombud fra september av. Foto via Østfold fylkeskommune

Nå får Østfold to mobbeombud

I september starter Beate Mellemsether i jobben som mobbeombud for barnehage og grunnskole. Dermed er Østfold et av de første fylkene som har to mobbeombud opplyser Østfold fylkeskommune i en artikkel.

– Gleder meg

  • Jeg gleder meg veldig til å komme i gang. Et mobbeombud for barnehage og grunnskole er viktig for å få en rød tråd gjennom hele utdanningsløpet, sier Beate Mellemsether.

10 september starter hun i jobben som er historisk. Mellemsether blir nemlig det første mobbeombudet for barnehage og grunnskolenivå i fylket. Hun fikk jobben i konkurranse med over hundre andre andre søkere.

Hun er 49 år, og bosatt i Halden. Hun er utdannet spesialpedagog ved Høgskolen i Østfold, og har også coach- og lederutdanning. Hun har bred pedagogisk yrkeserfaring, og tidligere jobbet innen blant annet barnevern, voksenopplæring og barnehage.

To mobbeombud på plass

Med ansettelsen av Mellemsether har Østfold fylkeskommune nå to mobbeombud i sine rekker. Henrikke Bugdø-Aarseth som er elev,- lærling og mobbeombud for videregående skole er glad for for å ha fått flere med på laget i kampen mot mobbing.

  • Det er veldig fint å få en kollega som skal jobbe for at våre barn og unge har det godt i fylket vårt. Østfold har satset stort i arbeidet mot mobbing. Vi var det andre fylket i landet som fikk mobbeombud for fem år siden. Nå styrker vi denne satsingen ytterligere. Det er jeg veldig glad for, sier Bugdø-Aarseth.

Statlig

Stillingen som nå er opprettet er initiert fra statlig hold. Regjeringen har vedtatt at det fra høsten 2018 skal innføres en ordning med mobbeombud i hvert fylke. Mobbeombudet skal bidra til at barn, elever, foreldre og ansatte får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet vil inngå som en viktig del av fylkeskommunens pågående arbeid for å ivareta barn og unges rett til et godt barnehage- og skolemiljø.

Aktuell link / Østfold fylkeskommune