august 14

Nye tilfeller av type 2 diabetes redusert med en tredjedel på seks år..

Stadig færre får type 2 diabetes opplyser Folkehelseinstituttet i en melding. Tallet på nye, årlige tilfeller er redusert fra over 16 000 i 2009 til 11 000 i 2014. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Type 2 diabetes er en av de store folkesykdommene. Pasientgruppa øker år for år.

Nedgang

– Derfor er det særlig gledelig at vi ser nedgang i tallet på nye tilfeller, og at det gjelder alle aldersgrupper, alle utdannings- og de fleste innvandrargrupper, sier førsteforfatter på studien, PhD-stipendiat Paz Lopez-Doriga Ruiz.

– Vi vet ikke om nedgangen i 2009-2014 var foreløpig og om tallene etterpå har gått opp eller videre nedover. Vi håper at vi kan videreføre arbeidet med årlige oppdateringer, og at dette blir en del av instituttet sin helseovervåkning. Det har stor interesse å følge utviklinga i type 2 diabetes fra år til år.

Fakta diabetes

Type 2 diabetes er den vanligste diabetessykdommen. Antallet som lever med sykdommen har økt parallelt med økning i overvekt og fedme de siste 50 åra. Også redusert fysisk aktivitet og endret kosthold har trolig påvirket antallet..

Tilstanden vert behandla med kost og mosjon, blodsukkersenkande tablettar og eventuelt insulin i tillegg.

Type 1 diabetes er en annan sykdom og blir behandlet med insulininjeksjoner.

Aktuell link / Folkehelseinstituttet /