august 15

Overtar som sjef for Marinejegerkommandoen..

Trond Gimmingsrud fra Mysen overtar som sjef for Marinejegerkommandoen. Det opplyser Forsvaret i en ny artikkel. Gimmingsrud er til venstre på bildet.

20-års erfaring

Kommandørkapteinen har nesten 20 års bakgrunn fra marinejegermiljøet og to mastergrader fra USA, hvorav en innen spesialoperasjoner. Han har også tjeneste fra det amerikanske spesialstyrkehovedkvarteret US SOCOM.

– Jeg gleder meg til å overta en avdeling som stadig er i utvikling og holder et høyt tempo.

VINNE KAMPENE

Marinejegerkommandoen (MJK) er en del av Forsvarets spesialstyrker (FS) og består av spesialtrente soldater som er beredt til å håndtere avanserte trusselsituasjoner.

Avdelingen står på fast beredskap i Norge, men har også ansvaret for å trene opp og veilede den afghanske spesialpoliti-enheten CRU 222 i Kabul.

Gimmingsrud pekte på tre hovedprioriteringer framover.

– Vi skal vinne kampene vi går i, enten de kommer i Kabul eller som en del av beredskapsoppdraget her hjemme. Det krever mye av hele avdelingen.

– Samtidig skal vi ha fokus på å videreutvikle MJK og opprettholde det gode forholdet vi har til nasjonale og internasjonale partnere.

Gimmingsrud la til at et en tredje hovedprioritering er personell. 

–Vi må jobbe hardt for å både bygge og beholde den kompetansen vi trenger i fremtiden. Den endrede sikkerhetssituasjonen så vel som den nye militærordningen og utdanningsreformen påvirker vår virksomhet.  I tillegg skal vi ikke bare styrkeprodusere til oss selv, men også ivareta den langsiktige oppgaven med å produsere spesialstyrkekompetanse til andre deler av Forsvaret.

Aktuell link / foto via Forsvaret