august 16

Fraråder bading i Iddefjorden..

Halden kommune har tatt nye prøver av badevannet i distriktet. De siste prøvene gjør at kommuneoverlegen dessverre må fraråde bading i Iddefjorden inntil videre.

Kommuneoverlegen i Halden fører jevnlig tilsyn med kvaliteten på badevannet i kommunen. Gjennom badesesongen tas det badevannsprøver flere ganger fra åtte utvalgte badeplasser i distriktet opplyser kommunen på sine nettsider.

Resultatene fra prøvetakingene finnes på denne nettsiden.

Fire badeplasser med dårlig resultat

De siste prøvene ble tatt denne uken – uke 33 – og resultatene viser at det nå ikke er akseptabel badevannskvalitet ved de fire badeplassene Bakke camping, Langholmen camping, Ystehede og Isebakke. Alle disse fire badeplassene ligger ved Iddefjorden. Kommuneoverlegen fraråder derfor bading på disse plassene.

  • Inntil videre anbefales det ikke å bade i Iddefjorden, sier kommuneoverlege Halvard Bø i Halden kommune.

Halden kommune vil følge opp med nye prøver i begynnelsen av neste uke.

Verre i indre havn

Det er nylig også tatt prøver på indre havn i forbindelse med et planlagt svømmearrangement, og de prøvene avdekket at ingen bør svømme der nå.

  • Selv om badevannet ved badeplassene utover i Iddefjorden er dårlig nå, er det ikke i nærheten av det samme nivået som vises i indre havn. Det kan tyde på at vær og vind har bidratt til å spre forurensningen, sier kommuneoverlegen.

Her kan du bade

Det finnes andre gode alternativer i Halden for den som fortsatt vil bade. De nye vannprøvene viser at det er god badevannskvalitet i Svalerødkilen og ved ferskvannsbadeplassene Vanninga, Kruseter og Store Erte.

Aktuell link / foto via Halden kommune