august 17

Nå skal eiendommer i Sarpsborg takseres på nytt..

Bystyret i Sarpsborg kommune har vedtatt at alle eiendommer skal takseres på nytt for å kunne danne grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2020. Arbeidet starter nå opplyser kommunen i en artikkel.

Sarpsborg kommune takserte forrige gang i 2008, og siden den gang har verdien på eiendommer forandret seg mye. Nå starter arbeidet med omtaksering, og det vil pågå høsten 2018 og året 2019.

Informasjon

I den forbindelse sendes det i disse dager ut informasjonsbrev om hva som skal skje, og det er blitt lansert en egen nettside hvor du som innbygger kan finne informasjon om takseringen. Denne siden finner du på www.sarpsborg.com/omtaksering

Sarpsborgkontoret

Sarpsborg kommune vil også være representert ved Sarpsborgkontoret (Torget 5, ved torget) tirsdager og onsdager (kl 10-17) med start fra onsdag 5. september og ut måneden. Hit kan du komme med spørsmål vedrørende omtaksering.

Aktuell link