august 17

Pengespillmekanismer stadig vanligere i dataspill..

Pengespillmekanismer blir i stadig større grad en del av dataspilluniverset. Her kan du lese Medietilsynets redegjørelse om hvordan du kan kjenne igjen pengespillmekanismer i dataspill og få tips til hvordan du som forelder kan sette grenser for barna.

Dataspill har vært høyaktuelt det siste året, først med Fortnite-trenden som har eksplodert blant yngre barn, så med Verdens helseorganisasjon som har tatt inn «gaming disorder» som diagnose i sitt system. I disse dager er fenomenet «loot boxes» mye diskutert, der pengespillmekanismer brukes i dataspill.

«Loot» er et kjent begrep i spillverdenen, og handler om gjenstander man får eller vinner gjennom digitale forundringspakker. Belønningene kan være figurer, gjenstander, spillvaluta eller kosmetiske oppdateringer (skins) som brukes innad i spillet. En av hovedkritikkene mot «Loot boxes» går på at dataspillene benytter seg av lotteri-lignende mekanismer for å stimulere til kjøp innad i dataspill.

– Medietilsynet mener at bruk av pengespillmekanismer i dataspill har problematiske sider. Når denne type mekanismer inngår i spill rettet mot barn og unge, kan en sårbar gruppe lett bli utsatt for fristelser og kjøpepress, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Kan føre til problematisk forhold til pengespill

Rune Mentzoni er førsteamanuensis ved Universitet i Bergen, og forsker på spill, og spillproblematikk. – Vi publiserte nylig en artikkel hvor vi mener at vi kan vise at personer som har et problematisk forhold til dataspill har en forhøyet risiko for å ha et problematisk forhold til pengespill to år frem i tid, sier Mentzoni. – Men det mønsteret går ikke den andre veien. Vi vet egentlig ikke årsaken for dette, men en av de tingene vi spekulerer i er at det kan ha en sammenheng med fremveksten av pengespillmekanismer i dataspill.

Medietilsynet er opptatt av å bygge kritisk medieforståelse hos barn og unge, slik at de er i stand til å vurdere og bruke både dataspill og annet innhold på en bevisst måte. – Her har både foreldre og skole et stort ansvar, sier direktør Mari Velsand.

Medietilsynets råd til foreldre om pengebruk i spill

Sjekk om spillet du laster ned har «Betal i spillet»-tilbud i spillet. Dette fremkommer i dokumentasjonen ved «Kjøp i app»

Snakk med barna om pengebruk i spill og bli enige om regler for hvordan de skal forholde seg til tilbud om kjøp når de spiller

Vurder om du skal sperre/begrense muligheten til slike kjøp gjennom innstillinger på telefonen

Hvordan sperre/begrense muligheter for pengebruk i dataspill?

For iOS-programvare (iPhone, iPad etc.)

1 Åpne «innstillinger». Fra «generelt»- menyen velger du restriksjoner

2 Angi evt. PIN-kode dersom du har brukt restriksjoner før. Hvis ikke velger du «aktiver restriksjoner» og setter en PIN-kode

3 Sett bryteren ved siden av «kjøp i program» til 0. På den måten vil det ikke være mulig å utføre kjøp i app overhodet

For Android

1 Åpne Google Play

2 Trykk «meny» og deretter «innstillinger»

3 Trykk på «krev autentisering før kjøp»

4 Velg «for alle kjøp vis Google Play på denne enheten»

Du kan også sette opp «Familiedeling» på barnas telefon – dette gir deg som forelder mulighet for å dele og godkjenne barnas kjøp. Når et familiemedlem foretar et kjøp, belastes kjøpet direkte fra kontoen til den som har opprettet familiedelingen.

For mer informasjon om dataspill, besøk Medietilsynets nettsider.