august 20

Øvelse «Trident Juncture». Første NATO-avdeling ankom Norge..

Lørdag 18 august ankom det første fartøyet med materiell og kjøretøy til øvelse «Trident Juncture». Over 40 000 soldater og over 10 000 kjøretøy skal komme seg på plass før øvelsen starter.

| via Forsvaret

Sette sitt preg på Norge

De neste månedene vil trafikkbildet rundt om i store deler av Norge endres på grunn av militære kolonner og etter hvert militære kjøretøy som ferdes på veiene under feltøvelsen.

Materiellet ankom Åndalsnes med det italienske lasteskipet «Capucine» nå i helgen. Arbeidet med å tømme skipet og klargjøre materiellet for transport videre inn i landet er en godt koordinert operasjon hvor personell fra Forsvarets logistikkorganisasjon og soldater fra Heimevernet bidrar.

– Soldatene våre er ansvarlig for styrkebeskyttelse og sørger for at kjøretøy, materiell og annet utstyr kommer seg trygt på plass, sier Jon Arvid Svindland, sjef for Heimevernsdistrikt 11.

Heimevernet har i stor grad ledet arbeidet lokalt og er ansvarlig for dialogen mellom sivile og militære avdelinger.

– Samarbeidet lokalt er svært godt. Vi har jobbet med dette i over to år og har allerede lært masse som vi kan ta med oss videre også etter øvelsen. Dette er totalforsvaret i praksis, og det virker, sier Svindland.

KJØR FORSIKTIG

– I den fasen vi går inn i nå, er det viktig for oss fra Forsvarets side å oppfordre sivilbefolkningen til å være tålmodige i trafikken. Vi gjør alt vi kan for at påkjenningen skal bli så liten som mulig, men det vil bli køer og saktegående trafikk, forklarer Svindland.

Forsvaret har tett samarbeid med politiet og Statens vegvesen, som også var til stede under mottaket av det første fartøyet.

– Hovedfokuset fremover blir å tilby et veinett som er sikkert og sørge for at vi overvåker situasjonen og kan gjøre tiltak fortløpende, forteller senioringeniør Kjell Haukeberg fra Statens vegvesen.

Totalforsvaret går ut på at ressurser i Norge samarbeider. Under Trident Juncture vil politiet, Forsvaret og Statens vegvesen ha et tett samarbeid for økt trafikksikkerhet. Foto: Torbjørn Kjosvold

MARKERER STARTEN

Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, er klar på at dette er en milepæl i forberedelsene til den store NATO-øvelsen.

– Trident Juncture er viktig for Norges forsvarsevne. Våre militære styrker får verdifull øving sammen med våre allierte, men aller viktigst er å øve vår evne til å ta imot forsterkninger fra NATO.

– Store deler av sivilsamfunnet i Sør- og Midt-Norge bidrar gjennom totalforsvaret, samtidig som befolkningen vil oppleve høyere militær aktivitet enn normalt. Vi legger vekt på god informasjon til befolkningen, slik at belastningen skal bli minst mulig for dem som blir berørt.

Aktuell link / alle foto via Forsvaret