august 21

Hvordan få færre MC-ulykker?

På de første turene om våren kan noen kjøre fortere enn «formen» tilsier, noe som gjenspeiles i type ulykker. Her er motorsyklister på vårtur over høyeste punkt på Nasjonal turistveg Valdresflye. Foto: Jarle Wæhler, Statens vegvesen

Hvordan få færre MC-ulykker?

45+ topper dødsstatistikken på MC, og det er mange førerfeil. Hvordan få middelaldrende menn til å bli bedre på MC spør Vegnett i en ny artikkel.

| via Vegnett

Antall ulykker på MC har gått ned de siste årene, til tross for at det har blitt flere som kjører MC. Men statistikken viser likevel tydelig at MC-førere er de mest ulykkesutsatte i trafikken.

30 prosent av MC-ulykker skyldes ekstrem adferd der fører for eksempel har kjørt ekstremt fort, er ruset eller ikke har førerrett. Vegvesenet har ikke tiltak mot disse ulykkene, denne type førere er det politiet som kan hindre i være på veien

Utforkjøring viktigste årsak

En temaanalyse av dødsulykker med MC i perioden 2010-2014 viser følgende årsaker:

• Utforkjøringsulykker: 46 %

• Møteulykker: 24 %

• Kryssulykker: 23 %

• Annet: 7 %

Over halvparten var kollisjoner med andre kjøretøy.

Den mest vanlige typen utforkjøring er til høyre i venstre kurve, og til venstre i høyre kurve. Nest etter dette er det utforkjøring på rett strekning.

30 prosent av ulykkene er vanskelig å hindre

– 30 prosent av MC-ulykker skyldes ekstrem adferd der fører for eksempel har kjørt ekstremt fort, er ruset eller ikke har førerrett. Vegvesenet har ikke tiltak mot disse ulykkene, denne type førere er det politiet som kan hindre i være på veien, sier Lars Inge Haslie i Statens vegvesen.

Noen er ute av trening

Haslie understreker at å kjøre MC er ferskvare, og noen kjører også fortere enn «formen» tilsier. Dette er noe som vises på type MC-ulykker om våren.

Vil ha flere på oppfriskningskurs

– Mange går på oppfriskningskurs, men vi skulle gjerne hatt flere deltagere – både unge og eldre. En del synes kanskje det er flaut å ta et sånt kurs når de er rundt 50, sier Haslie.

Forsikringssaker viser at det er mange med høy alder som er innblandet i ulykker. Det er derfor planer om et 65+ kurs i regi av NMCU.

– Ingen kvikkfiks

Statens vegvesen jobber nå med hvordan de kan redusere antall ulykker.

– Vi ser blant annet at det blir flere utforkjøringsulykker fordi folk har kjørt for fort etter forholdene. Dette vil vi prøve å gjøre noe med, men det er ingen kvikkfiks på dette, understreker Haslie.

Statens vegvesen har en strategi for hvordan de skal få ned antall MC-ulykker. I disse dager lager de også en ny samarbeidsavtale med NMCU der det beskriver tiltak som skal bidra til færre MC-ulykker.

Eksempler på tiltak:

• Reviderte læreplaner for A1 og moped med fokus på å lage barriere mot ulykker

• Sikkerhetskurs i trafikk, da samhandling i større grad er utfordringen for den kjøretøygruppen.

•  «MC-rådet og fylkesvise MC-forum vil utarbeide en effektiv kommunikasjonsstrategi for å bevisstgjøre unge førere om mulige konsekvenser av ulovlig trimming.»

• Statens vegvesen og NMCU vil opprettholde og videreføre samarbeidet om rapportering av vegfeller

• Statens vegvesen vil arbeide for å utstyre rekkverk i farlige ytterkurver med motorsykkelvennlige underskinner i overensstemmelse med kriteriene i Statens vegvesens håndbok N101

•  Vegvesenet initierer et trafikksikkerhetsteam med motorsykkeleksperter, som kan benyttes til bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid for førere av lett motorsykkel og moped

• NMCU skal beskrive og iverksette et tiltak rettet mot eldre MC-førere (65+)

• NMCU vil i nært samarbeid med MC-forhandlerne, ta ansvar for at motorsyklistene og mopedførerne får god sikkerhetsinformasjon og faglige råd ved kjøp av hjelm og kjøreutstyr

• Vegvesenet og NMCU vil fortsette med å oppfordre motorsyklister og mopedførere til å bruke kjøreutstyr med synbarhetsfarger.

Aktuell link | Foto via Vegnett