august 21

Lanserer en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftforurensning mot slutten av 2018..

-Vi lanserer en landsdekkende varslingstjeneste for lokal luftforurensning mot slutten av 2018. Her får du informasjon om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning –og ulike grupper av befolkningen kan få helseråd skriver Miljødirektoratet i en artikkel.

LUFTSAMARBEID MELLOM FEM ETATER

Miljødirektoratet

Statens vegvesen

Meteorologisk instituttet

Helsedirektoratet

Folkehelseinstituttet

Målet med varsling av luftkvalitet

• Publikum skal få vite hvordan luftkvaliteten er der de oppholder seg og bor.

• Kommunene skal få oversikt over luftkvaliteten i sin kommune for å kunne vurdere tiltak.

Tjenesten vil utvikles videre basert på brukererfaringer og utvides med flere tjenester. Disse skal gjøre det enklere for kommuner og andre ansvarlige å sikre at luftkvaliteten er god nok.

Erstatter

Den nye varslingstjenesten erstatter dagens varsling på nettsiden Luftkvalitet.info.

Aktuell link