august 21

Nå er det klart for lusesjekk..

For å sikre en lusefri høst, oppfordrer Folkehelseinstituttet alle skoler og barnehager til å arrangere kampanje mot hodelus i uke 35.

Tilbakevendende

Hodelus er et tilbakevendene problem i skoler og barnehager landet over. Anslagsvis har en til to prosent av barn i Norge til hver tid lus.

Skoler og barnehager kan informere foreldre og informer om hvordan man sjekker og behandler hodelus.

Dersom alle sjekker og behandler seg for lus på samme tidspunkt, vil det redusere tallet på hodelus over tid. Derfor oppfordres skoler og barnehager til å få foreldre til å foreta lusesjekken helgen den 1 og 2 september.

Aktuell link