august 21

Ros til lege ved sykehuset Østfold..

Anna Tancin Lambert, forskningsstipendiat og lege i spesialisering nevrologi, ved Sykehuset Østfold. Foto via sykehuset Østfold

Trukket frem som høydepunkt under internasjonal kongress

Sykehuset Østfolds forskningsstipendiat Anna Tancin Lamberts doktorgradsprosjekt om hjerneslag, fikk stor oppmerksomhet under en internasjonal kongress i Lisboa melder sykehuset på sine nettsider.

Det var under den fjerde utgaven av European Academy of Neurology (EAN) Congress i Lisboa tidligere i sommer, at den store internasjonale NOR-FIB studien om hjerneslag ble trukket fram. Anna Tancin Lambert som er lege i spesialisering nevrologi, presenterte resultatene fra pilotstudien om hjerneslag av ukjent årsak, som er den første artikkelen i doktorgradsavhandlingen hennes.

Bragd

  • Å få sitt prosjekt trukket fram på highlight-sesjonen under en så stor internasjonal kongress på sin aller første artikkel, er en bragd, sier overlege og veileder Anne Hege Aamodt fra nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus.
  • Anna jobber veldig godt, og hun hadde en kjempebra presentasjon, roser Aamodt.

De siste årene har EAN-kongressen samlet flere tusen deltakere fra Europa og andre deler av verden, som møtes for å oppdateres på hva som skjer innen nevrologi og hjerneforskning.

Det store internasjonale forskningsstudiet Lambert jobber med, handler om å finne et sett av biomarkører, det vil si spesielle markører i blodprøver, som kan indikere atrieflimmer ved kryptogene hjerneslag. 20-40 % av hjerneslagene er kryptogene – det vil si at man finner ingen sikker årsak til blodproppen. For å forebygge nye hjerneslag er det helt avgjørende å finne årsaken.

Bedre utredning

Denne studien vil bidra til å bedre utredningen ved hjerneslag, og Sykehuset Østfold var det første sykehuset som begynte å inkludere pasienter. Målet er å inkludere 500 pasienter, og til sammen 100 pasienter er inkludert i studien nå. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke hjerneslag, opplyser at også Haukeland, Trondheim, Molde, Bodø, Oslo (Rikshospitalet, Ullevål, Diakonhjemmet), Skien, Tønsberg, Bærum, Drammen, Kristiansand, Stavanger og Lillehammer deltar nå i studien. Det samme gjør de danske sykehusene Rigshospitalet, Bispebjerg og Herlev.

Aktuell link | sykehuset Østfold