august 22

Stadig flere arbeidsplasser i Østfold..

Østfold er blant fylkene som har aller best arbeidsplassutvikling i landet. Det viser siste oppdatert regionale analyse fra Telemarksforsking, som gjelder for første halvår i 2018 opplyser Østfold fylkeskommune.

Utviklingen gleder leder for kultur- og næringskomiteen Andreas Lervik i Østfold fylkeskommune. 

– Dette er virkelig god nytt for Østfold-samfunnet. Det viser at det jobbes riktig i både privat og offentlig sektor for god næringsutvikling i fylket vårt. Det er bred politisk enighet om at flere arbeidsplasser er blant de aller viktigste satsingsområdene våre framover. Derfor er det utrolig gledelig å se denne utviklingen, sier Lervik.

Bedre enn landsgjennomsnittet

Tallene fra første halvdel av 2018 forsterker den positive trenden fra fjoråret. Veksten i arbeidsplasser i Østfold er høyere enn landsgjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor i 2017.

I sammendraget fra Telemarksforskings regionale analyse fra 2017 heter det blant annet

  • Antall arbeidsplasser i Østfold økte i 2017. Veksten skjedde både i næringslivet og det offentlige. Det var vekst i antall arbeidsplasser i Norge i 2017, men arbeidsplassveksten i Østfold var høyere enn gjennomsnittet, både i privat og offentlig sektor. De strukturelle betingelsene for vekst i næringslivet i Østfold har vært forholdvis gode de siste årene, men veksten har likevel vært sterkere enn forventet.

Antall arbeidsplasser økte med rundt 1170 i privat sektor og rundt 530 i offentlig sektor.

Veksten har kommet i flere bransjer, men spesielt i bygg- og anleggsbransjen var det positiv utvikling i fjor, hvor hele 370 nye arbeidsplasser kom til i Østfold. Også den tradisjonelle industrien viser fremgang med rundt 200 nye arbeidsplasser.

Leder for Næringsriket Østfold Siv Henriette Jacobsen er svært fornøyd.

– Dette er den beste nyheten jeg har fått på lenge. Vi skal fortsette det gode arbeidet som gjøres for å få flere arbeidsplasser til fylket vårt, sier hun.

Aktuell link | Østfold fylkeskommune