august 23

Drikke­flas­ker lek­ker kje­mi­ka­li­er..

Forbrukerrådet har testet drikkeflasker, som brukes av barnehage- og skolebarn, for helseskadelige stoffer. Flere lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer – om enn i svært små mengder skriver Forbrukerrådet i en oversikt:

– Det er beklagelig at Hello Kitty-drikkeflasken fra Sanrio, som blant annet selges av Toys R Us, lekker giftstoffer som ftalater, bisfenol A, flammehemmere og bly. Selv om nivåene er lave, hadde vi håpet at produkter rettet mot barn kom bedre ut. Vi liker dårlig at flasken på jumboplass kommer fra en produsent som produserer en rekke flasker med motiv for barn, sier Forbrukerrådets fagdirektør, Gunstein Instefjord.

Plastprodukter kan potensielt inneholde tusenvis av ulike kjemiske forbindelser. Ingen av de testede flaskene lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko. I lys av dette har vi satt grensen for å gi grønt smilefjes til at «total mengde organisk stoff mindre enn 0,2 mikrogram/l». Dermed er det to flasker som kommer ut med grønt smilefjes, og som vi kan anbefale. Det er flaskene «Behållare» fra Ikea og «Sistema Square» fra Coop Obs.

– Det gjelder å velge giftfrie produkter der vi kan. Den store variasjonen i hvor mye helseskadelige stoffer flaskene lekker, viser at flere produsenter har et betydelig forbedringspotensial. Ikke minste gjelder det produsenter av drikkeflasker som brukes av barn, og som selges av en rekke store forhandlere i Norge, sier Instefjord.

Total eksponering avgjørende

Testen er utført som en analyse av hvor mye ulike skadelige stoffer som lekker ut i væsken i flaskene. Det er gjort flere funn av stoffer som er forbudt eller begrenset bruksmessig gjennom gjeldende lovverk, men nivåene ligger i alle tilfeller langt under gjeldende grenseverdier. Derfor er det ikke hver enkelt drikkeflaske som gir grunn til bekymring alene, men at den sammen med andre produkter kan bidra til en total eksponering av kjemikalier som kan medføre helsefare.

– Vi fant likevel overraskende mange uheldige stoffer, blant dem flere regulerte giftstoffer. Flere av flaskene lekker både fosfororganiske og bromerte flammehemmere i tillegg til mange andre kjemikalier vi bør ha minst mulig av, og som derfor er regulert. Mange av flaskene brukes av barn i barnehager og skoler, sier Instefjord.

Bør ikke frikjennes

– Produkter som barna våre bruker hver eneste dag, bør inneholde minst mulig skadelige kjemikaler. Vår test viser at det fint går an å lage plastflasker så godt som uten problematiske stoffer.

«Behållare» fra Ikea og «Sistema square» fra Coop Obs, som kommer godt ut i testen, lekker færre skadelige stoffer og i langt mindre mengder enn de andre flaskene. Det viser at det er mulig å produsere plastflasker som i praksis ikke lekker uønskede kjemikalier.

Om testen

Testrapport fra NILU

Behållare vannflaske fra Ikea, kr 35,-

Inneholder mellomkjedede klorparafiner (MCCP). Totalt 3 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med samlet konsentrasjon på 0,07 mikrogram/liter. Beste resultat i testen.

Sistema square drikkeflaske fra Coop Obs, kr 65,40

Inneholder BPF og MCCP. Totalt 3 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med samlet konsentrasjon på 0,12 mikrogram/liter.

Aqua drikkeflaske fra Nille, kr 49,90

Inneholder MCCP, BPA, ftalater og bromerte flammehemmere. Totalt 4 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,26 mikrogram/liter. Påvist 3 regulerte stoff (BPA, DBP og bly).

Drikkeflaske Rosti pop-up fra Jernia, kr 159,-

Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, bromerte flammehemmere og bly. Totalt 11 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,27 mikrogram/liter. Påvist 5 regulerte stoff (BPA, DiBP, DBP, bly og krom).

Casall Waterbottle fra XXL, kr 19,-

Inneholder MCCP, ftalater, BPF og spor av heksaklorheksan og bly. Totalt 8 organiske stoff med en samlet konsentrasjon på 0,33 mikrogram/liter. Påvist 2 regulerte stoff (bly og DBP).

Vannflaske sport fra Clas Ohlson, kr 29,90

Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske og bromerte flammehemmere og heksaklorheksan. Totalt 9 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,53 mikrogram/liter. Spor av 3 regulerte stoff (heksaklorheksan, DiBP og DBP).

Nike Sport water bottle perfect pink fra G-sport, kr 99,-

Inneholder MCCP, BPA, ftalater og fosfororganiske flammehemmere. Totalt 5 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,69 mikrogram/liter. Påvist 3 regulerte stoff (BPA, DPB, TCEP).

Termoflaske fra Biltema, kr 32,90

Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske flammehemmere, bromerte flammehemmere og bly. Totalt 13 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 0,84 mikrogram/liter. Påvist 4 regulerte stoff (BPA, DiBP, DBP og bly).

Drikkeflaske med sugehette 600 ml fra Europris, kr 49,90

Inneholder MCCP, bisfenol A, ftalater og spor av bromert flammehemmer. Totalt 4 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 1,2 mikrogram/liter. Påvist av 2 regulerte stoff (DBP og bly).

Vannflaske fra Rusta kr 14,90

Inneholder MCCP, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske flammehemmere og bromerte flammehemmere. Totalt 10 organiske stoff med en samlet konsentrasjon på 1,7 mikrogram/liter. Spor av 2 regulerte stoff (DiBP og DBP).

Sanrio Hello Kitty drikkeflaske fra Toys R Us, kr 59,90

Inneholder MCCP, alkylfenoler, UV-stoffer, bisfenoler, ftalater, fosfororganiske og bromerte flammehemmere og bly. Totalt 23 organiske stoff assosiert med skadelige helseeffekter med en samlet konsentrasjon på 6,2 mikrogram/liter. Spor av 8 regulerte stoff (Octylphenol monoethoxilate, nonylphenol monoethoxylate, BPA, DiBP, DBP, BBP, TCEP og bly).

Flere detaljer | Forbrukerrådet | aktuell link

Alle foto via Forbrukerrådet