august 23

Vil oppgradere parkeringsplassen i Borregaardsbakken..

Tidligere i år ble «sirkustomta» i Torsbekkdalen oppgradert med asfalt, oppmerkede plasser, lys og lading for elbiler. Der kan bilister stå parkert gratis hele døgnet. Nå anbefaler rådmannen at parkeringsplassen i Borregaardsbakken ved Borgarsyssel museum får samme opprusting.

Rådmannen vil bruke 1,8 millioner kroner til dette arbeidet. Når arbeidene er ferdig vil det være cirka 40 parkeringsplasser her opplyser Sarpsborg kommune.

Politikerne behandler saken i formannskapet 30. august og i bystyret 13. september.

Kommunen ønsker å ha langtidsparkering rett utenfor den innerste sentrumskjernen. Det er et mål om nullvekst i biltrafikken i Nedre Glomma. Etablering av gratis langtidsparkering i utkanten av sentrum må ses i sammenheng med innføring av boligsoneparkering som reduserer muligheten for arbeidsreiseparkering i sentrum, og som trolig vil bidra til at flere velger mer miljøvennlig transport til og fra jobb. Samtidig legger kommunen til rette for at de som ikke har noe godt alternativ til å bruke bil til jobb har mulighet til å få parkert.

Aktuell link