august 24

– At så mange som mulig kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt, er avgjørende..

Rajiv Advani, spesialist i nevrologi, har nylig tatt doktorgrad på behandling av hjerneslag. Foto via sykehuset Østfold

Redd hjernen!

  • At så mange som mulig kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt, er avgjørende for at pasienter får behandling i tide. Vær oppmerksom, oppfordrer Rajiv Advani. Nevrologen har tatt doktorgrad på hva som må til for at flere pasienter kan få behandling innenfor 60 minutter fra symptomstart opplyser sykehuset Østfold i en artikkel.

Hjerneslag rammer akutt og medfører svært høy dødelighet og sykelighet på verdensbasis.

  • Brorparten av pasientene som får hjerneslag får ikke behandling i tide, og ender dermed opp med store skader som kunne ha vært unngått, sier Advani.

Rask akutt behandling med blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode resultater hos pasienter med hjerneslag. I noen tilfeller er behandling med fisking av blodpropp (trombektomi) nødvendig. Også her er rask behandling avgjørende for et godt resultat.

  • De pasientene som kommer raskest til sykehus, er de som blir syke ute blant mange mennesker. For eksempel i et handlesenter eller på møter. Årsaken er at det ofte er noen til stede som er våkne og kjenner igjen symptomene, og kan ringe 113, sier han.

Symptomer du skal være oppmerksom på er hvis personen brått smiler skjevt, har problemer med å løfte armene og/eller har språkvansker og ikke finner ord.

Fersk doktorgrad

Rajiv Advani er spesialist i nevrologi ved Sykehuset Østfold, og er også knyttet til Stavanger Universitetssykehus.  Han disputerte 30 mai i år for doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Organisational and Informational Changes to Acute Onset Stroke Treatment Aimed at Increasing the Availability of Treatment and Improving Outcomes».

Studien som ligger til grunn for doktorgraden, viser at forbedring av behandlingsrutinene både utenfor sykehus og på sykehus fører til redusert tidsbruk og til at flere pasienter blir behandlet med trombolyse.

Folkeopplysning virker

Studien viser at en stor utfordring ved behandling av hjerneslag er at det tar tid før pasienten kommer til sykehus og manglende gjenkjenning av hjerneslagsymptomer før helsetjenester blir kontaktet.

Må forstå alvoret

Under doktorgradsarbeidet var det pasienter og medarbeidere ved Stavanger Universitetssykehus Advani fulgte.

  • I Østfold får slagpasienter god behandling og rask behandling når de kommer til sykehus. Men målet er at de skal få helsehjelp så snart som mulig etter at de første symptomene viser seg. Da er det viktig at alle forstår alvoret og ringer 113. Hvert minutt teller, sier han.

Her kan du lese mer via sykehuset Østfolds nettsider