august 25

Kommunale omsorgstjenester: Flere bruker GPS

Stadig flere kommuner bruker GPS for å kunne gi de eldre mer frihet. Av i alt 360 000 mottakere av kommunale omsorgstjenester i fjor var det 611 personer som hadde GPS. Dette tallet var nesten doblet fra 2016 til 2017 opplyser Helsedirektoratet i en artikkel.

I fjor var det om lag 360 000 mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det viser en ny rapport fra Statistisk Sentralbyrå levert på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Kommunenes tjenester til hjemmeboende og til beboere i institusjon består blant annet av

• helsetjenester

• rehabiliteringstjenester

• hjelp til å delta på aktiviteter

• bistand til å kunne bo hjemme

• teknisk bistand som GPS og trygghetsalarm

Øker med alder

Andelen som mottar tjenester øker med alder. For de over 90 år var det bare en av ti som ikke hadde kommunale omsorgstjenester i 2017. Blant de eldste tjenestemottakerne er det mest vanlig å motta helsetjenester i hjemmet og trygghetsalarm.

Nytt er også at kommunene rapporterer bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS). I 2017 var det 611 personer som var registrert med vedtak om GPS-sporing og oppfølging fra kommunen. Dette er nær en dobling fra 2016. 84 prosent av de med GPS-sporing var personer over 67 år.

Studier viser tydelige gevinster ved bruk av velferdsteknologi i kommunene. Helsedirektoratet anbefaler derfor at kommunene tilbyr blant annet GPS.

Varslings- og lokaliseringsteknologi er særlig aktuelt som tilbud til personer med demens i tidlig fase og annen kognitiv svikt. Flere kommuner har også testet GPS hos yngre brukergrupper, blant annet med psykisk utviklingshemming.

Aktuell link