august 26

Trafikant-ansvaret – er vi blitt mindre flinke til å vise hensyn, være aktpågivende og varsomme?

– Det kan synes som om mange bilførere tror blinklysene på bilen bare har en tidsbegrenset virkningstid og at man derfor må spare på bruken, skriver direktør i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen, Bodil Rønning Dreyer i denne kronikken.

Trafikant-ansvaret – er vi blitt mindre flinke til å vise hensyn, være aktpågivende og varsomme?

I vegtrafikklovens paragraf 3 står grunnregelen for alle som ferdes på vegen: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.»

Min opplevelse er at innholdet i denne paragrafen ikke ligger godt fremme i vår bevissthet, og at det derfor er på sin plass med en påminnelse.

Høyere hastighet for syklister – krevende for fotgjengere

Utviklingen i samfunnet de siste årene har gitt oss mange nye transportmidler. Dette stiller endrede krav til oss alle i rollen som trafikanter. Antall el-sykler i trafikken skyter fart, og disse oppnår lettere høyere hastighet enn vanlige tråsykler. Økt fart krever både økte ferdigheter og økt bevissthet av brukerne. Det påhviler syklistene et spesielt ansvar om å vise hensyn, være aktpågivende og varsom ved sykling på fortauet når det også er gående der, slik at bruken av fortauet skjer på de gåendes premisser. Høyere hastighet og økning i antallet el-sykler er krevende for alle fotgjengere, men kanskje mest for eldre, de med nedsatt funksjonsevne samt voksne i følge med barn – med og uten barnevogn.

I tillegg kommer alle nye små elektriske kjøretøy, som i regelverket er definert som sykkel. Disse har også anledning til benytte fortauet, men deres mulige hastighet er i likhet en el-sykler langt høyere enn fotgjengerne. Dette krever at vi innretter oss og er bevisste på at vi ikke er alene i trafikken. Det er ikke slik at andre bare må finne seg i å innrette seg etter meg og mine behov, vi må alle være oppmerksom på hverandre og utvise hensyn og smidighet for at alle skal oppleve trygghet i trafikksikre omgivelser.

Syklister har like stor rett til å bruke vegbanen som bilister

I den lyse årstiden vi er i nå, kommer alle syklistene ut. Statens vegvesen har en trafikksikkerhetskampanje som heter «Del veien». Denne kampanjen synliggjør gjennom skilt og filmsnutter hvordan vi bør ferdes i trafikken og hvilke rettigheter vi som trafikanter har. Kampanjen oppfordrer også til hensynsfull og smidig adferd. Ikke alle veier har god bredde eller utbygget sykkelvei, og syklistene har like stor rett til å benytte vegbanen som bilistene. Her har vi i rollen som bilfører et spesielt ansvar i å vise hensyn og å være aktpågivende og varsom i vår adferd.

Dagens biler får stadig ny teknologi som skal bidra til å hjelpe føreren. Teknologien er til for å brukes, enten vi velger manuell modus eller lar automatikken styre. Grunnregelen kan imidlertid aldri automatiseres, og må ha et kontinuerlig fokus i denne utviklingen.

Ikke spar på blinklyset

Vi som har barn som i løpet av de siste årene har vært igjennom føreropplæring, har fått en oppfriskning i hva som er gjeldende regler. For egen del har det også ført til en økende observasjon av hvor mange trafikanter som ikke synliggjør hva de har til hensikt å gjøre i trafikken. Jeg tenker her spesielt på bruken av blinklys. Det kan synes som om mange bilførere tror blinklysene på bilen bare har en tidsbegrenset virkningstid og at man derfor må spare på bruken. Ikke blinkes det ved svingning i kryss, og ikke blinkes det ved forbikjøringer eller ved stans i vegkanten. Hvordan skal jeg som medtrafikant vite hvordan jeg skal forholde meg når jeg ikke vet hva mine medtrafikanter har til hensikt å gjøre? Jeg kan ikke lese hva de tenker, og må derfor hele tiden være forberedt på hva som kan skje. Det blir litt enklere for alle hvis vi blir flinkere til å bruke de innretningene som er i kjøretøyet slik de er ment å brukes.

For ikke å snakke om rundkjøringene da, hvor det er ulike oppfatninger av hvordan reglene for bruk av blinklys skal tolkes. For egen del tenker jeg at det er bedre å bruke blinklys en gang for mye enn en gang for lite. Skal jeg til venstre i en rundkjøring, og kjøre av i andre eller tredje avkjøring, vil dette være greit å vite for den som kommer inn i rundkjøringen og skal ta av i første avkjøring. Da er det større mulighet for begge parter å opptre smidig og sikre god trafikkavvikling.

Vær oppmerksom på dine medtrafikanter

Vegtrafikklovens paragraf 3 om hensynsfull, aktpågivende og varsom adferd er et krav til trafikanter, uavhengig av fremkomstmiddel. Vi har alle et ansvar for å ferdes i trafikken på en måte der det ikke oppstår fare eller voldes skade, og at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret av vår adferd. Oppfordringen min er derfor: Vær oppmerksom på dine medtrafikanter. De har også et ønske om å komme trygt frem til turens mål.

Foto / kronikk via Statens vegvesen