august 27

Flere fullfører videregående i alle fylker..

Aldri før har flere elever fullført videregående, og aldri før har flere gått rett fra første til andre og fra andre til tredje klasse på videregående skole. Aldri før har færre stått utenfor videregående opplæring, viser nye tall fra Utdanningsdirektoratet.

– Regjeringen har som mål at ni av ti elever som begynner på videregående skal fullføre og bestå innen 2030. Disse tallene viser at vi er på rett vei, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner i en melding.

74,5 prosent av alle elever som begynte i videregående i 2012 fullførte i løpet av fem år. Dette er den høyeste andelen siden målingene begynte, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra året før. Gjennomføringsandelen har økt med rundt fem prosentpoeng fra 2006- til 2012-kullet.

Samtlige fylker

Samtlige fylker har økt andelen som fullfører og består fra 2006 til 2012-kullet. Sogn og Fjordane har hatt lavest økning, men har likevel tredje høyeste fullføringsandel. Størst økning av andelen som fullfører videregående har det vært i Troms og Finnmark.

– Troms og Finnmark er blant de fylkene som har størst utfordringer, men det er positivt å se at andelen som fullfører øker mest nettopp i disse fylkene. Dette er veldig bra, men det er viktig at skolene og fylkene gjør en ekstra innsats slik at færre dropper ut. Dette er avgjørende for elevene det gjelder, sier Sanner.

Høyest gjennomføring på studieforberedende

Andelen som fullfører og består er høyere blant elever som tar studieforberedende utdanningsprogram (88 prosent) enn blant elever som tar yrkesfaglige utdanningsprogram (60 prosent).

– Det er veldig positivt at rekordmange fullfører videregående opplæring. Men forskjellen mellom studieforberedende og yrkesfag er fortsatt for stor, og det må jobbes videre for at andelen som fullfører og består blir enda høyere også på yrkesfag, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

– Vi har ambisjoner om å få enda flere til å fullføre. Derfor styrker vi tidlig innsats i skolen med flere lærere, rett til intensiv opplæring for de som henger etter og tryggere overgang fra barnehage til skole. Derfor gjør vi også yrkesfagene mer praktiske og relevante, og derfor har vi en fraværsgrense som får elevene til å være mer på skolen, sier Sanner.

Bedre tilpasset opplæring

Fra høsten 2019 blir det mulig å gå rett fra det første året på studieforberedende til det andre året på yrkesfaglige utdanningsprogrammer. De yrkesfaglige studieprogrammene skal også bedre tilpasses arbeidslivets behov, og bli mer praktiske og yrkesrettede tidlig i utdanningsløpet.

– Høsten 2020 innføres nye læreplaner i hele grunnskolen og i fellesfagene i videregående. Her inngår også en yrkesretting av flere av fellesfagene på yrkesfaglige studieprogrammer, forklarer kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Flere går rett fra Vg1 til Vg2

87 prosent av elevene hadde i 2017 ordinær overgang fra det første til det andre året på videregående, noe som er det høyeste nivået som er målt noen gang. Det var også flere enn noen gang som gikk rett videre fra det andre til det tredje året i videregående.

Tallene fra Utdanningsdirektoratet viser også at det er en lavere andel unge enn før som verken er i opplæring eller har fullført og bestått videregående. I 2017 var det omtrent 15 prosent av unge i alderen 16-25 år som verken hadde fullført videregående eller var i videregående opplæring, en nedgang fra litt over 17 prosent i 2013. Rundt halvparten av denne gruppen er i arbeid.

TABELL: Fullføring av videregående opplæring etter fylke. Elever som begynte i videregående for første gang i 2006 og 2012. Prosent.