august 29

Kartlegger mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret..

I begynnelsen av september vil alle ansatte i Forsvaret bli bedt om å delta i en undersøkelse som kartlegger omfanget av mobbing og seksuell trakassering.

| via Forsvaret

Også soldater som begynte førstegangstjenesten i januar 2018 blir bedt om å delta opplyser Forsvaret i en artikkel.

– Forsvaret har nulltoleranse for mobbing og seksuell trakassering. Skal vi jobbe konstruktivt og helhetlig for å nå null-målet, må vi forstå hvor utfordringene ligger, sier HR-direktør Tom Simonsen.

Forsvaret skal bruke dataene fra undersøkelsen for å avdekke eventuelle utfordringer i organisasjonen.

– Med denne undersøkelsen får vi kunnskap som gjør at vi kan jobbe videre for et enda bedre arbeidsmiljø. Det vil igjen føre til økt operativ evne, understreker Simonsen.

SKAL FØRE TIL TILTAK

Forsvarets forskningsinstitutt, på vegne av Forsvarsstaben og Forsvarsdepartementet, har utviklet undersøkelsen, og for Forsvaret er det nå viktig å gjennomføre den for å kunne sette inn tiltak der det er nødvendig.

– Det hjelper ikke å ha nulltoleranse hvis vi ikke vet hvor skoen trykker og kan gjøre noe med det. Det håper vi at denne undersøkelsen kan hjelpe oss med, sier oberstløytnant Lena P. Kvarving.

Kvarving jobber til daglig med mangfold og likestilling i Forsvaret og er sentral i arbeidet med undersøkelsen. Hun er opptatt av at resultatene fra undersøkelsen skal være et verktøy for Forsvarets videre arbeid mot mobbing og seksuell trakassering.

– Med undersøkelsen vi gjennomfører nå i høst, vil vi få bedre data å jobbe videre med, noe som igjen vil kunne gi bedre tiltak der det trengs, forteller Kvarving.

FORSVARET GJØR MYE RIKTIG

I følge Simonsen jobber Forsvaret langsiktig med arbeidsmiljø, holdninger, etikk og ledelse.

Forsvaret gjennomfører også regelmessig medarbeiderundersøkelser og vernepliktsundersøkelser.

– Disse viser at de aller fleste ansatte og soldater har gode holdninger og oppfører seg bra. Vi har gjort, og gjør mye riktig, men det kan likevel ikke være en sovepute. Derfor ønsker jeg resultatene av denne undersøkelsen velkommen, og jeg lover at de vil bli brukt for å gjøre Forsvaret til en enda bedre arbeidsplass, konkluderer HR-direktør Tom Simonsen.

Aktuell link / foto via Forsvaret