september 01

Endringer i ledelsen hos Fylkesmann i Østfold fra 1.september..

På bildet Espen Pålsrud. Foto via Fylkesmann i Østfold

Assisterende fylkesmann

Kjersti Gram Andersen slutter hos Fylkesmannen i Østfold og begynner i stillingen som plansjef i Ski kommune. Espen Pålsrud er tilsatt som assisterende fylkesmann etter Kjersti Gram Andersen fra 1. september 2018.

Bakgrunn

Espen Pålsrud har vært ansatt som direktør for samordnings- og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Østfold siden 2009. Pålsrud er utdannet sivilingeniør og har mastergrad i ledelse fra Høgskolen i Østfold. Han har tidligere hatt lederstillinger i Askim kommune og Frogn kommune.

Tilsettingen gjelder inntil nytt fylkesmannsembete for Oslo og Viken er etablert 1 januar 2019.