september 02

50 år i tjeneste på dypet..

Minedykkerkommandoen gjort farvannene våre tryggere. Nå feirer avdelingen 50 år. Foto: Oda Linnea Brekke Iden, Forsvaret

| via Forsvaret

50 år i tjeneste på dypet

Siden 1968 har Minedykkerkommandoen gjort farvannene våre tryggere. Nå feirer avdelingen sine første 50 år beskriver Forsvaret i en artikkel.

1 september 2018 feiret froskemenn, minedykkere, sjefer og gjester, minedykkertjenesten som er 50 år i år.

STARTET SOM FROSKEMENN

Gjennom tiårene har Minedykkerkommandoen utviklet seg enormt. Forsvaret startet å utdanne sine første froskemenn i 1953. Froskemennene hadde som oppgave å drive rekognosering og sabotasje av fiendtlige mål, både over og under vann. Etter hvert ble det mer og mer krevende arbeid, og oppgavene som ble utført, krevde flere og flere spesialiseringer. Tjenesten ble derfor splittet mellom minedykkere og marinejegere i 1968. Det ble opprettet en egen minedykkertropp, og Minedykkerkommandoen ble etter hvert etablert.

Flere tusen oppdrag har blitt løst av en liten, men ekstremt dedikert avdeling. Oppdragene har vært krevende, og en stor del av hverdagen til minedykkerne krever å håndtere store risikosituasjoner.

NASJONALT OG INTERNASJONALT

Dersom det er mistanke om eksplosiver, miner eller andre farlige innretninger i sjøen, havner og kaier, er det Minedykkerkommandoens hovedoppgave å klarere områdene og uskadeliggjøre fremmedlegemene. Minedykkerne bruker forskjellige teknikker og materiell for å løse oppdragene. I oppdrag som foregår under havoverflaten, brukes avansert teknologi – blant annet undervannsfarkoster med søkesensor, navigasjon og kamera, før dykkerne selv hopper uti havet for å lokalisere eksplosivene.

Oppdragsløsningen de siste årene har vist høy kompetanse i avdelingen. Kompetansen innen dykking og mine- og eksplosivrydding, gjør at Minedykkerkommandoen er svært gode på å støtte flere enheter i samfunnet. Ferdighetene til minedykkerne har vist seg svært nyttig i flere situasjoner. Oppdrag som rydding av miner, farvannsundersøkelser og oppdukkende eksplosivoppdrag, har minedykkerne løst gjennom tiårene, både på land og under vann. Ferdighetene til avdelingen blir også brukt som nasjonal beredskap mot terrorbomber.

Minedykkerkommandoen har også blitt sendt på flere internasjonale oppdrag. Gjennom årene har de deltatt i operasjoner i Irak, Syria, Afghanistan, Somalia, Latvia, Estland, Litauen og Makedonia.

VIDEOHILSEN

Sjef Sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Andreas Stensønes, gratulerte Minedykkerkommandoen med jubileet i en egen videohilsen til avdelingen.

– Minedykkere, gratulerer med dagen! Dere har gjennom alle tider blitt kjennetegnet med en unik avdelingsånd hvor dere jobber i det stille. Dere skryter ikke, men lar deres handlinger og resultater tale for seg selv. Et tydelig bilde på dette er når dere jobber på dypet, usynlig for oss andre. Det er først når vannsøylen står til værs at andre ser effekten av den nøye planleggingen, de grundige forberedelsene og den selvstendige utførelsen under krevende forhold.

Minedykkerkommandoen er en avdeling med kontinuerlig høyt tempo. Selv på en dag som 50-årsjubileumet er det flere operatører som ikke kan delta siden de er på oppdrag.

– Dere har alle god grunn til å være stolte over det dere har levert og historien dere er del av. Husk at forskjellen dere utgjør i operasjoner i dag, blir husket i morgen og i fremtidens 100-årsjubileum.

Feiringen til minedykkerne startet lørdag på Bergen Kino, der en spesiallaget film, «Minedykkertjenesten gjennom 50 år», ble vist for jubilantene. Feiringen fortsatte utover kvelden.

Alle foto via Forsvaret | aktuell link