september 03

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst..

Rypejakt. Foto: Torkel Skoglund/Statskog

Store muligheter for skogsfugl- og rypejakt i høst..

Ferske tall tyder på at skogsfugljegerne går en spennende høst i møte. Skogsfugl- og rypejakta starter 10. september opplyser Landbruks- og matdepartementet i en melding.

Tall fra Statskog indikerer en positiv utvikling for storfugl, jerpe og orrfugl. Orrfuglen har hatt en tilbakegang de siste årene, men trenden ser ut til å snu i år. Tetthet av skogsfugl varierer i ulike områder. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder. Informasjonen er hentet fra 400 kilometer takseringslinjer.

Lovende rypehøst

Også rypebestanden ser ut til å få en oppsving i høst. Statskog melder om en positiv utvikling med en økende tetthet av ryper. Uttaket forventes å passere 20 000 ryper, men finmasket regulering skal sikre en bærekraftig jakt. Statskog slipper til flere der bestanden er god, men strammer inn der bestanden er svakere. Det ivaretar jegerens interesser og bidrar til en bærekraftig viltforvaltning.

Se reguleringene for regionene i Norge hos Statskog

Det vil alltid være noen lokale variasjoner, noe det ser ut til at Troms vil få denne høsten. Høstens rypejakt reguleres etter et nytt forvaltningsopplegg som Statskog innførte i fjor. Dette har bakgrunn i Breisjøbergets egen doktorgrad innen rypeforvaltning. Årets rypetelling og historisk jaktuttak legges til grunn, før det avklares hvilke begrensninger som må innføres.

Ryper på hytteveggen. Foto: Statskog

En bærekraftig forvaltning

Høstens skogsfugl og rypejakt starter 10. september og Statskog har store terreng for storfugljakt i store deler av landet. Statskog er landets største tilbyder av jakt og fiske og forvalter store områder i hele landet. I særlig populære områder tildeles jakt etter søknad og trekning.

For Statskog er det viktig å hente inn stadig mer informasjon, slik at de kan drive en bærekraftig forvaltning. Det gode samarbeidet med jeger- og fiskerforeninger landet rundt er avgjørende for å få til dette.

Gjør jakt, fiske og friluftsliv i norsk natur tilgjengelig for alle

Statskog er garantisten for at jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur er tilgjengelig for alle.  Statskog er grunneier på vegne av staten og forvalter og utvikler verdier på en femtedel av Norges fastlandsareal. Dette gjelder blant annet store areal i Nordland og Troms.