september 04

Norge og Sverige utvider politisamarbeidet..

Sveriges justisminister Morgan Johnsson (til venstre) og Norges ambassadør til Sverige, Christian Syse, signerte avtalen i Stockholm i dag.

Norge og Sverige utvider politisamarbeidet

Politiets beredskapstropp og tilsvarende spesialenhet i Sverige vil i framtiden kunne bistå hverandre operativt under terrorhendelser og andre krisesituasjoner.

Avtalen ble signert i det svenske justisdepartementet i dag. Erklæringa ble signert av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp) under Nordisk justisministermøte i Lund 1. juni 2018.

– Jeg er glad for at vi nå har sikret at det er mulig med et effektivt samarbeid mellom enhetene i krisesituasjoner, forteller Tor Mikkel Wara.

Avtalen betyr at Norge og Sverige kan anmode om bistand fra hverandres nasjonale beredskapsressurser i situasjoner som terrorhendelser, gisselsituasjoner, kapringer og liknende grov kriminalitet.

– Med et utvider samarbeid i Norden forbedrer vi mulighetene for å forebygge, forhindre og oppklare kriminalitet som skjer på tvers av landegrensene, sier justisministeren videre.