september 05

Flytter all våpenforvaltning til Råde..

Fra mandag 17. september vil all våpenforvaltning i Øst politidistrikt utføres ved forvaltningsseksjonen i Råde.

  • Våpensøknader og våpen og ammunisjon til destruksjon kan imidlertid fortsatt leveres ved enhver politistasjon eller lensmannskontor i distriktet, sier Heidi Vinsrud, leder av forvaltningsseksjonen i Øst politidistrikt i en melding.

Kutter Lillestrøm

I dag er våpenforvaltningen geografisk plassert på to steder, i Råde og Lillestrøm. Flyttingen innebærer at publikum ikke lenger har anledning til å møte i Lillestrøm i forbindelse med generelle våpenspørsmål.

  • Antallet personer som fysisk har møtt opp i Lillestrøm er så lite at det ikke er ressursmessig forsvarlig å betjene en egen informasjonsskranke. Vi velger å bruke disse ressursene til saksbehandling, sier Vinsrud.

Spørsmål

Hun legger til: – Spørsmål om behandling av våpensøknader eller annet våpenrelatert kan fortsatt rettes til våpenforvaltningen via telefon 02800, eller e-post-adressen post.ost@politiet.no. Man kan også møte opp ved forvaltningsseksjonen i Råde, om man foretrekker det, for å få svar på generelle spørsmål.

Bakgrunnen for flyttingen er Politidirektoratets føring om at det kun skal være ett våpenkontor per politidistrikt.

  • Vi får nå samlet kompetansen på ett sted, noe som vil gi mer kvalitet i behandlingen av våpensøknader og andre saker som har med våpen å gjøre. Søknader om våpentillatelse og innlevering av våpen og ammunisjon kan fortsatt gjøres ved enhver politienhet i distriktet, så publikum vil i liten grad bli berørt, sier Vinsrud.

Se http://www.politiet.no for åpningstider og mer informasjon om våpentillatelse, våpenkort og annet våpenrelatert.