september 05

Nytt telefonnummer på sykehuset Østfold..

Telefonnummeret til Sykehuset Østfolds sentralbord er fra 1 september 69 86 00 00 opplyser sykehuset på sine nettsider.

Tar tid

Det tar litt tid før 08600 forsvinner helt. Ut 2018 vil en melding om det nye telefonnummeret bli spilt automatisk av.

Innringere til det nye nummeret vil bli belastet med telefonoperatørenes normale takster for anrop til fasttelefon.

Fra utlandet gjelder +47 69 86 00 00

Aktuell link