september 06

Hver fjerde student sliter psykisk..

Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager. Det viser en undersøkelse om studenters helse og trivsel som Folkehelseinstituttet har gjennomført for tre studentsamskipnader.

Mer enn 50 000 studenter har deltatt i Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. Hver fjerde deltager oppgir at de sliter psykisk. Da undersøkelsen ble gjort i 2010 var denne andelen en av seks, i 2014 var det en av fem, og nå er den mer enn en av fire.

– Dette må vi ta på største alvor, sier prosjektleder ved Folkehelseinstituttet, professor Børge Sivertsen i en artikkel.

Folkehelseinstituttet gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO. De tre studentsamskipnadene for Oslo, Trondheim, Bergen, Gjøvik og Ålesund presenterte resultatene under et møte i Oslo den 5. september. Undersøkelsen kalles SHoT (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse).

Også alvorlige plager øker

Tallene for psykiske plager er høyere blant studentene enn andre i samme alder. Det er også en betydelig økning i antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske plager, sammenlignet med tidligere undersøkelser. Det øker hos begge kjønn, men endringen er mer tydelig hos kvinnelige studenter.

Undersøkelsen viser også at én av fem studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje, og at like mange at har tenkt på å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.

– Studenter er i en overgang til voksenlivet. De  skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav. Med tanke på omfanget av psykiske plager, ser dette ut til å gjøre studentene mer utsatte og sårbare, sier Sivertsen.

Aktuell link