september 07

Slik påvirker øvelse «Trident Juncture» Østfold. Oversikt..

Øvelse Trident Juncture 2018 vil påvirke trafikk og fremkommelighet i en del områder. Her kan du finne informasjon om trafikk og hvordan øvelsen påvirker ditt fylke.

Lurer du på noe om trafikksikkerheten under øvelsen? Hvordan du skal opptre når du møter militært personell eller materiell? Eller hvordan Forsvaret jobber med miljøvern?

Mange fylker

Mange fylker vil bli påvirket av øvelsen til høsten. I enkelte fylker vil det være synlige militære styrker som øver fra september til november. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser.

Øvelse i Østfold

Mye av materiellet som skal benyttes under Trident Juncture ankommer Borg Havn i Fredrikstad. Materiellet skal transporteres videre nord og deretter returneres ut ved Borg Havn etter øvelsen er ferdig. Fra september til desember vil det være militære kolonner som frakter materiell fra Fredrikstad. Les mer om opptreden rundt militære kolonner under trafikkinformasjon.

Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser. Statens vegvesen og Forsvaret planlegger for å gjøre de trafikale konsekvensene minst mulig.

I perioden september til november vil det være en del NATO-soldater som etablerer seg i Østfold. På Rygge vil det bli stasjonert rundt 500 deltakere. Tilsvarende antall vil også bli stasjonert ved Borg havn.

Aktivitetskalender i Østfold

Aktivitetskalenderen tar for seg aktiviteten i fylket, måned for måned. I kalenderen finner du informasjon om når det er lite, moderat eller høy militæraktivitet i fylket. I tillegg vil du finner informasjon om hvilke veiakser og områder som blir berørt av øvelsen.

September

Aktivitetsnivå: Moderat

Gradvis gjennom hele måneden vil den militære aktiviteten øke betydelig. Det kan forventes rundt 150 militære kjøretøy daglig på veinettet. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum – E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Oktober

Aktivitetsnivå: Høyt

Hele oktober blir preget av høy militær aktivitet. Det vil være økt synlighet og belastning på veinetteet gjennom Østfold i denne perioden. Det kan forventes rundt 250 militære kjøretøy på veinettet daglig. Tidvis kan det bli stor belastning på veinettet, noe som vil føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i Østfold fylke. For å minske en del belastning, vil noe materiell bli transportert med jernbane. Hovedveiene som vil bli benyttet for å frakte materiell ut fra Borg havn er:

— Rv. 111 Fredrikstad – Årum

— E6. nordgående retning fra Årum

— Rv. 111 Årum – E18

— Videre vil også E18, Rv. 22 og Fv. 120 bli benyttet

NSB, Bane NOR og Forsvaret planlegger så godt som mulig for at togtrafikken i denne perioden skal gå som normalt og ikke bli berørt av øvelsen. Transport av militært utstyr med tog vil ikke foregå i rushtiden.

Høstferie i Østfold

Fra 1-5 oktober (uke 40) er ordinær høstferie i Østfold. Transport av militært utstyr vil påvirke trafikken i denne perioden. Skal du ut å reise? Beregn god tid og kjør etter forholdene.

November

Aktivitetsnivå: Høyt

November vil bli preget av retur av militært materiell- og kjøretøy på veinettet gjennom Østfold. Tidvis kan forventes stor belastning på veinettet, noe som kan føre til redusert framkommelighet og forsinkelser i enkelte områder. Jernbane og alternative veiruter vil bli benyttet for å begrense belastningen.

Desember

Aktivitetsnivå: Moderat

Frem til 5. desember vil det være stor militæraktivitet på Borg havn. Fra 5. desember vil militæraktivitet avta gradvis ved Borg havn og i resten av Østfold fylke.

Aktuell link

Foto via Forsvaret