september 09

Økt alkoholomsetning i første halvår..

I første halvår av 2018 har omsetningen i alkoholliter per innbygger økt med 2,48 prosent sammenlignet med første halvdel av 2017 opplyser SSB i en artikkel.

| via SSB

Total omsetning per innbygger utgjorde 2,89 alkoholliter for årets første seks måneder, viser nye tall fra statistikken Alkoholomsetning. Vi har i disse månedene omsatt for nesten 400 000 mer i ren alkoholliter sammenlignet med de samme månedene i fjor. Dette tilsvarer en økning på 3,3 prosent.

Rusbrus

Det er konsumet av rusbrus som har økt mest. I årets første halvdel er omsetningen av vareliter rusbrus 18 prosent høyere enn samme måneder i fjor. Bortsett fra brennevin, som har sunket med 2 prosent i samme periode, har de andre varegruppene også økt sammenlignet med fjoråret. Vin har økt med 3,2 prosent vareliter, mens øl har økt med 4,2 prosent vareliter.

Omsetningen av rusbrus er relativt lav sammenlignet med de andre varegruppene. En liten økning i denne varegruppen vil derfor utgjøre en stor prosentvis endring.

For 2. kvartal 2018 ble det omsatt 5 582 000 vareliter rusbrus mot 4 531 000 vareliter rusbrus i 2. kvartal 2017 – en endring som utgjør 23,2 prosent. Omsetningen av øl er 13 ganger så høy som omsetningen av rusbrus, med en omsetning i 2. kvartal på 72 610 000 vareliter. Økningen i omsatte vareliter øl utgjør 5,6 prosent og 3 824 000¹ vareliter sammenlignet med fjorårets 2. kvartal.

Aktuell link