september 10

Nytt kull med leger i spesialisering

Det tredje kullet med leger i spesialisering del 1 er i gang i Sykehuset Østfold, og nylig var 22 leger samlet til introduksjonsprogram med en rekke praktiske øvelser opplyser sykehuset på sine nettsider.

  • Noen av legene har allerede hatt sommerjobb eller vært inne i forbindelse med praksis, men mange er også helt nye, sier rådgiver Karen Kvale Saugestad i fag- og kompetanseavdelingen.

Praktiske ferdighetsprøver 

I løpet av introduksjonsuken har legene i spesialisering gjennomgått obligatorisk opplæring, og også fått opplæring i blant annet en rekke IKT-systemer, elektronisk tavle, meldingsvarsler, E-resept, henvisningspraksis, varslingsrutiner og utplassering av akuttutstyr.

Medarbeidere fra smittevern har informert om sepsisbehandling i akuttmottaket, relevant prøvetaking ved mistanke om infeksjon, og retningslinjer for bruk av antibiotika. Videre var det lagt opp til flere foredragsholdere innen alle de tre fagområdene medisin, kirurgi og ortopedi, i tillegg til mange praktiske ferdighetsprøver for å forberede seg til klinikk.

Lærerikt

  • Introduksjonsprogrammet har vært veldig lærerikt og fint, sier Silje Eidsvoll. Gipsekurs, suturkurs og fjerning av overfladisk svulst, innleggelse av urinkater og fjerning av fremmedlegeme, var blant øvelsene i workshop.
  • Det er veldig fint med de praktiske prosedyrene, for det er forskjellig hvor mye mengdetrening vi har. Man blir ikke god til noe uten mengdetrening, sier Erlend Skaga.

Må dokumentere læringsmål

Den nye forskriften om spesialistutdanning for leger og tannleger trådte i kraft i mars i fjor for del 1 (erstatter turnustjeneste). I ny modell skal krav til tjenestetid og tjenestested erstattes av oppnåelse av fastsatte læringsmål. LIS1 er delt i 3 grupper som skal ha 6 måneder medisin, 3 måneder kirurgi og 3 måneder ortopedi

Aktuell link | her kan du lese mer | foto via sykehuset Østfold