september 10

Stor økning i MDMA-beslag..

Så langt i 2018 er det en økning på 14 prosent i antall beslag av MDMA sammenlignet med fjoråret.

En klar trend de siste årene er en økende beslagsfrekvens for MDMA, kokain og GHB/GBL opplyser Kripos i en melding,

I tillegg er det beslaglagt store mengder hasj, og styrkegraden i cannabisprodukter har, som i Europa for øvrig, vært kraftig økende de siste årene. Så langt i 2018 er det tatt beslag i 2 010 kg cannabisprodukter, og det har kun vært større mengder i 2016.

Ca. 19 000 tabletter beslaglagt

Det er beslaglagt ca. 19 000 tabletter og ca. 5 kg MDMA-pulver og krystallinsk materiale fordelt på 654 beslag. Siden 2010 er MDMA beslaglagt stadig oftere, og i 2018 er det en økning på 14 prosent i antall beslag sammenlignet med fjoråret.

MDMA-produktene har generelt høy renhet. Høy og uforutsigbar renhet gjør at det er risiko for overdose.

Ekstremt potente og farlige fentanylforbindelser

Det er gjort beslag av noen nye og ekstremt potente og farlige fentanylforbindelser. Disse kan forekomme i væskeform (øyedråpe- og nesesprayflasker), pulver, tabletter og som LSD-lignende blotterpapir.

Fentanyler er i økende grad årsak til overdosedødsfall, spesielt i USA, men også i Europa. Også i Norge har det vært flere dødsfall knyttet til bruk av ulike fentanylanaloger, til tross for at antall beslag hittil har vært relativt få her i landet.

Økende omsetning på internett

Første halvår 2018 er det registrert 11 927 narkotikasaker. Det er en nedgang på ca. 7 % i forhold 2017. Vi ser at det stadig beslaglegges flere forskjellige stofftyper i en og samme sak. Dette gjelder i brukersaker, så vel som innførselssaker.

Omsetningen på internett, både på det mørke nettet, sosiale medier og i åpne kanaler, er liten i forhold til det totale markedet, men ser ut til å være økende. Både nye psykoaktive stoffer og tradisjonell narkotika omsettes via internetthandel.