september 11

Presenterer nye pakkeforløp for psykisk helse og rus..

I 2015 innførte regjeringen pakkeforløp for kreft. Det har ført til at kreftpasientene har fått bedre behandling og føler seg tryggere. Nå skal pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer få den samme tryggheten og forutsigbarheten skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en ny melding.

Konferanse

Statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie deltar i morgen på en nasjonal lanseringskonferanse av pakkeforløp for psykisk helse og rus. På konferansen presenteres de tre første pakkeforløpene.

Seks

I alt skal seks pakkeforløp implementeres i helsetjenesten høsten 2018 og starten av 2019. Pakkeforløpene er utviklet av Helsedirektoratet i tett samarbeid med brukerorganisasjoner og fagmiljø.