september 12

Har delt ut 6 millioner til næringsutvikling i Østfold. Disse får penger..

Østfold fylkeskommune lyser ut 6 millioner til næringsutvikling i Østfold i 2018. Denne nye ordningen skal styrke næringsgrunnlaget og bidra til å etablere nye arbeidsplasser i Østfold. Nå er det klart hvem som får støtte etter første søknadsrunde opplyser Østfold fylkeskommune ingen artikkel.

Den første søknadsrunden ble avsluttet i juni, og det kom totalt inn 18 søknader. Totalt søknadsbeløp var rundt 13,3 millioner kroner.

Næring og kulturkomiteen innvilger støtte til 7 prosjekter med tilsammen kr. 1 875 000 fra støtteordning for næringsutvikling i Østfold etter første utlysning juni 2018.

Følgende prosjekter gis støtte

Kunnskap i sentrum v/ Halden Næringsråd – 150 000 kroner

Opplevelsesnæring Indre Østfold v/ Askimregionen Næringsutvikling AS – 120 000 kroner

Etablering av FabLab nettverk i VGS i Østfold v/ Verket FabLab – 500 000 kroner

Gründr Q – Etablering og utvikling av et profesjonelt nettverk for SMB bedrifter i Østfold v/ Drivhuset Østfold 450 000 kroner

Rømskog 2025 v/ Rømskog kommune – 350 000 kroner

Styrke næringslivet i Marker og Aremark for å skape nytenking og innovasjon v/ Marker kommune – 255 000 kroner

Forprosjekt – Høsting av viltvoksende makroalger til mat Det Kongelige Selskap for Norges Vel – 50 000 kroner

Andre søknadsrunde

Årets andre søknadsrunde er i gang, og fristen for å søke er 16. september.

Aktuell link