september 12

Lite i orden for norsk lastebil..

Norsk lastebil avskilta pga manglende EU-kontroll langs veier i Halden i dag.

Lite i orden

I tillegg manglet fører både førerret og sjåførkort.

Foto via Statens vegvesen