september 12

Stadion-oppgradering koster 6,2 millioner kroner – Sarpsborg kommune betaler 1 million..

Det er innstillingen fra rådmannen som politikerne får til hastebehandling i formannskapet torsdag 13. september. Her kan du lese hele saken. Senere samme dag behandles saken i bystyret.

Denne ekstraordinære behandlingen skyldes at alt må være i orden på Sarpsborg stadion til 17. september opplyser Sarpsborg kommune.

UEFA

Det europeiske fotballforbundet UEFA har en rekke krav til arenaer som skal være godkjent for spill i Europa League. Sarpsborg stadion må oppgraderes for å bli godkjent. Rådmannen foreslår at kommunen bekoster dette: 122 nye sitteplasser på jernbanetribunen, nytt lydanlegg på samme tribune, reservemål og sikring av gjerde mot jernbanen. Rådmannen mener det er rimelig at kommunen betaler omtrent halvparten av denne investeringen, begrenset til 1 million kroner.

Andre krav

Andre krav er blant annet sitteplasser på hovedtribunen, innleie av midlertidige arealer til presse, VIP og teknisk personale. Det skal fotballklubben Sarpsborg 08 betale. Utvidelse av sitteplasser i tilknytning til tribuner som eies av Sarpsborg 08 må også bekostes fullt ut av klubben.

Totalt vil disse investeringene på stadion koste cirka 6,2 millioner kroner, og klubben betaler alt utover 1 million kroner som kommunen betaler. Denne fordelingen er basert på at kommunen eier langsidene og klubben kortsidene på stadion.

I denne omgangen har ikke rådmannen vurdert å øke kampavgiften, men presiserer at det vil være aktuelt å justere kampavgiften som en følge av ytterligere investeringer på Sarpsborg stadion.

Aktuell link