september 13

Endrer navn! Helsesøster blir helsesykepleier..

Helseminister Bent Høie og barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, besøkte Helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo, da de lanserte navneskiftet. Her med helsesykepleier Per Arthur Andersen.

Endrer navn

Tittelen helsesøster blir nå erstattet med helsesykepleier. Hensikten med en kjønnsnøytral tittel er å rekruttere flere menn inn i yrket, og å senke terskelen for unge gutter til å oppsøke helsehjelp.

– Det er på høy tid å erstatte helsesøster med en mer moderne og kjønnsnøytral tittel. I tillegg til å gjøre det lettere å rekruttere flere menn inn i tjenesten, tror jeg også det vil gjøre det mindre tabu for gutter å ta kontakt med helsetjenesten. Det er svært viktig. Vi må senke terskelen for at ungdom oppsøker hjelp når de sliter, sier helseminister Bent Høie i en melding.

Bare ni prosent av dagens sykepleierstudenter er menn.

– Regjeringen er opptatt av et likestilt arbeidsliv. Da må vi sørge for en bedre kjønnsbalanse innen utdannings- og yrkesvalg. Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert, så ved å bytte ut stillingstittelen helsesøster til det kjønnsnøytrale helsesykepleier gir vi et viktig signal når det gjelder å rekruttere flere menn til yrket, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland.

Det er Norsk sykepleieforbund (NSF) som har foreslått at tittelen helsesøster erstattes av helse­sykepleier. NSF har blant annet lagt vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer fagkompetansen til denne yrkesgruppen og at dette er sykepleiere med spesial­utdanning. NSF fremhever også at en kjønnsnøytral tittel vil bidra til å motvirke kjønnstradisjo­nelle utdanningsvalg.

– Vi må synliggjøre bedre hvilke spennende muligheter som ligger i dette yrket, også for menn. Samfunnet trenger de beste ressursene og talentene i alle sektorer, også helse- og omsorgssektoren, og da må vi rekruttere fra begge kjønn. Det kommer samfunnet, arbeidsgiverne, brukerne og den enkelte arbeidstaker til gode, sier Helleland.