september 13

Flere hundre tusen personer over hele verden har lastet ned falske overgrepsfiler fra Kripos..

På de store fildelingsnettverkene deles det enorme menger bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Kripos leder en europeisk kampanje hvor politiet forsøker å ødelegge for dem som deler og laster ned slike bilder og videoer.

Inneholder advarsel fra politiet

Hver dag laster Kripos opp 20 000 filer på ulike fildelingsnettverk. Filene har like navn som reelt overgrepsmateriale og angir at de inneholder seksuelle overgrep av barn. Men det filene egen tlig inneholder er en video fra politiet. En advarsel om at vi nå muligens vet hvem som har lastet ned videoen, at vi kan bruke informasjonen for å finne ut hvor vedkommende bor og varsle politiet der det måtte være.

  • Politiet vil ikke godta at barn blir gjort til ofre gang på gang ved at overgrepet mot dem deles blant brukere i fildelingsnettverk. Barn som har vært utsatt for overgrep og der overgrepet er dokumentert, har også krav på å bli beskyttet. Gjennom denne kampanjen gjør vi det helt klart at personer som utnytter barn, ikke kan føle seg trygge når de laster ned overgrepsmateriale. Hver eneste gang de laster slikt materiale opp eller ned, kan de treffe på politiet, sier politioverbetjent i Kripos, Bjørn-Erik Ludvigsen i en artikkel.

Søkeord for overgrepsmateriale halvert

På et av de største fildelingsnettverkene, der det er mulig å sjekke hvor mange søk som har blitt foretatt på bestemte ord, har antall søk på det mest bruke søkeordet for overgrepsmateriale blitt halvert sammenlignet med tiden før politiet delte filer i nettverket.

Filmen viser også til helplinks.eu kan personer med seksuell interesse for barn kan finne koblinger til ulike hjelpetilbud, slik at vedkommende kanskje ikke begynner å begå overgrep eller stanser overgrep de begår. Informasjon om hvem som besøker dette domenet eller de ulike tjenestene koblingene viser til, vil aldri havne i en politietterforskning. I løpet av kampanjeperioden har siden hatt besøk av nesten 20 000 unike IP-adresser fra mer enn 150 land som trolig har sett etter hjelpetiltak for personer med en seksuell interesse for barn.

Lastet ut til de fleste kommunene i Norge

På ett og et halvt år har Kripos lastet ut mer enn 9 millioner filer til flere hundre tusen IP-adresser verden over, inklusive til de aller fleste kommuner i Norge.

Denne kampanjen, som primært forebygger og informerer om risikoen ved å laste opp eller ned overgrepsmateriale, er ikke noe politiet i Norge eller andre steder gjør i stedet for ordinær etterforskning, men i tillegg til dette. Risikoen for å bli pågrepet for slik kriminalitet er i dag høyere enn den noen gang har vært.

Kampanjen heter Police2Peer og er et samarbeid med Europol.

Aktuell link | Kripos